Yrittäjälle

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen.  Yritykset voivat hakea paitsi investointitukea, muun muassa tuotannon laajentamiseen ja kehittämiseen, myös avustusta kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Yrityksille myönnettävän investointituen tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa. Yritysryhmässä useat yrittäjät yhdessä voivat hakea tukea toiminnan kehittämiseen. Yritysryhmien hakemukset käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa hanketukien valintajaksoissa.

Yritystuen ehtona on tuen kohteena olevan yritystoiminnan sijaitseminen Uudenmaan maaseudulla. Ei tukikelpoisia alueita ovat Suomen Ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokituksen (2018) mukainen ulompi ja sisempi kaupunkialue muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tarkista yrityksen sijainti kartalta tai varmista asia ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä!

Uudenmaan tukikelvoton alue 2023-2027.
Uudenmaan tukikelpoiset alueet 2023-2027.

Osiota päivitetään keväällä 2023.

Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeet ja esitykset yritystukien hausta, investointien toteutuksesta ja tukien maksatuksesta ovat luettavissa kohdasta Tietopankki / Yrittäjälle »

Linkkejä: