Yrittäjälle

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen.  Yritykset voivat hakea paitsi investointitukea, muun muassa tuotannon laajentamiseen ja kehittämiseen, myös avustusta kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Yrityksille myönnettävän investointituen tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa. Yritysryhmässä useat yrittäjät yhdessä voivat hakea tukea toiminnan kehittämiseen. Yritysryhmien hakemukset käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa hanketukien valintajaksoissa.

Yritystuen ehtona on tuen kohteena olevan yritystoiminnan sijaitseminen Uudenmaan maaseudulla. Ei tukikelpoisia alueita ovat Suomen Ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokituksen (2010) mukainen ulompi ja sisempi kaupunkialue ellei kyseessä ole maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava yritys. Tukea voi hakea myös paikalliskeskuksissa sijaitsevat yritykset, mutta ei paikalliseen palvelutoimintaan. Tarkista yrityksen sijainti kartalta tai varmista asia ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä!

Karttakuva Uusimaan kaupunki-maaseutu -luokituksesta.

Maaseudun yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset käsitellään ELY-keskuksessa valintajaksoittain.
Lue lisää ELY-keskuksen valintajaksoista

Leader-ryhmillä on yritystuissa jatkuva haku ja hakemusten käsittelypäivämäärät vaihtelevat hallitusten kokousten mukaisesti. Yrittäjän kannattaa olla yhteydessä oman alueen Leader-ryhmään, jotta saa ajantasaista tietoa käsittelypäivämääristä ja yritystukien hakemisesta.

Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeet ja esitykset yritystukien hausta, investointien toteutuksesta ja tukien maksatuksesta ovat luettavissa kohdasta Tietopankki / Yrittäjälle »

Linkkejä: