Yrittäjien yhteistyö ja verkostoituminen

Yrittäjät voivat nyt aiempaa tavoitteellisemmin kehittää yhdessä toimialansa kannattavuutta. Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä, yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia tuotteita tai menetelmiä ja parantaa prosesseja maataloudessa, elintarvikealalla, biotaloudessa ja maaseudun pienyrityksissä.