Koulutus ja tiedonvälitys

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista ja heidän ammattitaito ja osaaminen lisääntyvät. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmä voi laajentua muilla maaseudun asukkailla.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.

Linkkejä: