Maatalouden investointituki

Maatalouden investointituki: tukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi tuotantoeläinrakennuksiin, kasvihuoneisiin, kuivaamoihin, salaojitukseen tai energiatuotantoon. Tukea voi hakea viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä. Se myönnetään prosentuaalisena osuutena tuettavan toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki voidaan myöntää avustuksena, korkotukena, valtiontakauksena tai näiden yhdistelmänä.
Lue lisää hakuajoista: Maaseuturahoitus jatkuu ilman katkoja

Linkkejä: