Vahvakin voi uupua

Sadonkorjuu tuottaa tyydytystä ja iloa, sillä siinä viljelijä näkee työnsä tuloksen, mutta sitä iloa ei aina ole tarjolla. Tämä syksy on ollut monelle poikkeuksellisen raskas. Korjaamaton sato pelloilla on tuskallinen näky ja epäonnistuminen vaikuttaa myös muutenkin tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen. Katkeamispiste on vaarallisen lähelle.

Psykologi ja psykoterapeutti Ninni Rehnberg piti luennon Vantaan maatalousmuseossa 24.10.2017 Välitä viljelijästä –tapaamisessa. Päivän aiheet olivat raskaita, tunteista, ahdistuksesta ja uupumuksesta on vaikeata puhua. Päivän tavoite oli kuitenkin etsiä apukeinoja vaikeuksista eteenpäin.
Kivusta ja särystä voi puhua melko avoimesti. Mutta miten viljelijä voisi puhua omasta ahdistuksestaan?

Miksi minä uuvun?

Uupumus on oire, jolle on monia syitä.
– Ihminen ei uuvu siksi, että on heikko tai huono, painottaa psykologi Ninni Rehnberg. Ihminen uupuu tunteista, kuten epävarmuudesta, merkityksettömyyden tunteesta tai jatkuvassa konfliktissa elämisestä, turhautumisesta asioihin, joihin ei voi omilla valinnoillaan vaikuttaa.

Viljelijän työn arvo ja arvostus eivät ole itsestään selvyyksiä nykyään, ja he kohtaavat myös paljon kritiikkiä mm. ympäristöasioissa sekä saamiensa tukien takia. Viljelijät haluavat viljellä ja tuottaa pelloillaan ruokaa, eivätkä vain täytellä rasteja ruutuun paperille, jonka maaseutusihteeri mapittaa hyllyynsä. Viljasta voi hyvänä vuonna saada laadukkaan sadon, mutta silti hän ei voi merkittävästi vaikuttaa sadostaan saamaansa hintaan. Viljelijä on riippuvainen tuista, eikä aina ole vapaa valitsemaan esimerkiksi mitä haluaa tilallaan tuottaa.
– Se, ettei omaan työhönsä voi vaikuttaa, lisää stressiä. Uupumus synnyttää kyynisiä ajatuksia, ettei tämä minun työni ole minkään arvoista, mutta myös fyysisiä oireita, kuten särkyjä ja väsymystä, kuvailee Rehnberg.

Konfliktit esiin

Oman tilan tulevaisuuden pohtiminen ei aina etene. Edessä ovat samat seinät päivästä toiseen eikä etäisyyttä tilanteeseen saa otettua. Keskustelukumppanikaan ei aina ole samalla tasolla tai osaa vastaanottaa uusia ajatuksia.
– Konflikti siitä, mitä haluaisi tuottaa ja mikä taloudellisesti on kannattavaa, voi olla suuri, kuvailee Ninni Rehnberg. Itsensä toteuttaminen on yksi työn hienoista puolista ja siitä viljelijän pitäisi saada nauttia.
Tiloihin kytkeytyy pitkiä perinteitä ja paljon ennalta tehtyjä oletuksia, jotka eivät ehkä enää olekaan ajankohtaisia. ”Näillä mailla on aina viljelty kylän hienoimmat vehnät” voi olla isän hyvää tarkoittava kannustus, mutta joskus tulevaisuutta pitää uskaltaa muuttaa. Konflikti oman halun ja ympäristön odotusten välillä on valmis, ellei asiaa voi ottaa puheeksi ja siirtyä tulevaisuuden tekemiseen. Joskus paras vaihtoehto voi olla viljelyn lopettaminen tai tuotantosuunnan muutos, mutta tärkeintä on, että asiaa voidaan pohtia läheisten kanssa avoimesti.

Puhumalla apua

Jos uupumus on päässyt jo pitkälle, ajatus itsensä auttamisesta on mahdoton. Apua uupumukseen on tarjolla, mutta avun tarve on tunnistettava sekä myönnettävä itselleen.
– Akuutin kriisin tai onnettomuuden kohdatessa avun tarve on helppoa myöntää, toteaa psykoterapeutti Ninni Rehnberg.
Puhuminen on kuitenkin ensimmäinen keino eroon pahasta olosta. Puoliso on ehkä kuullut viljan huonot hinnat ja EU-byrokratian sietämättömyyden jo moneen kertaan eikä yrityksistä huolimatta ole ymmärtänyt, miksi samoista aiheista keskustellaan vuodesta toiseen. Keskustelukumppania olisikin hyvä joskus vaihtaa, sillä puolison puheita ei aina kuunnella yhtä vakavasti kuin ystävien tai työterveyshoitajan. Työterveyshoitaja on ihminen, jolle voi kertoa uupumuksen tunteistaan. Hyvässä tapauksessa säännöllinen keskustelu voi jo auttaa näkemään valoa tulevaisuudessa. Terapiaankin saa lähetteen, eikä terapiaa tarvitse hävetä. Kaikkia hoitohenkilökunnan edustajia koskee vaitiolovelvollisuus. Onko sinulla joku, jolle voit kertoa rehellisesti voinnistasi? Jos sellainen ihminen sinulla jo on, et ole yksin.

Hae apua ajoissa!

Välitä viljelijästä ja Tarmoa maatilayrittäjille –hankkeiden tavoitteena on tarjota keskusteluapua viljelijöille sekä välittää tietoa tarjolla olevista muista auttamisen muodoista. Hankkeiden avulla voidaan tarjota ostopalvelusitoumus esimerkiksi terapiaan, pariterapiaan tai juristin palveluihin. Maatilan kokonaisuus on monimutkainen: perhe, työ, parisuhde ja varallisuus ovat kaikki yhdessä ja ongelmat yhdessä asiassa vaikuttavat välittömästi myös muihin palasiin kokonaisuudesta. Ongelmia on erilaisia ja eri tasoisia, mutta apua kannattaa hakea heti. Taloudelliset ongelmat ovat yksi vakavimmista ongelmista, sillä niiden seurauksena koko elämä voi järkkyä, ja ongelmat siirtyvät helposti myös parisuhteeseen. Raha-asioita on kuitenkin helpompi ratkoa, kun niihin tartutaan ajoissa. Neuvontajärjestöjen kautta on saatavilla taloudellista neuvontaa, mutta sinne voidaan ohjata myös edellä mainittujen hankkeiden kautta.
Elämää on kokonaisuus, josta kannattaa pitää huolta.

Välitä viljelijästä yhteystiedot>>

Tarmoa maatilayrittäjille yhteystiedot>>

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ