Uudenmaan_Leader-ryhmät_aluekartta.
|

Tiedote: Uudenmaan maaseudun kehittämiseen haussa 25,6 miljoonaa euroa – paikalliset Leader-ryhmät jättivät kehittämissuunnitelmansa ministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti kaksivaiheisen haun, jolla valitaan Leader-ryhmät Manner-Suomesta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudelle rahoituskaudelle 2023–2027. Haun toisessa vaiheessa ryhmät jättivät paikalliset kehittämisstrategiansa ministeriölle juhannukseen mennessä. Haun tulokset julkistetaan syksyllä.

EU:n maaseuturahaston hanke- ja yritysrahoitusta Suomessa myöntävät ELY-keskus ja paikalliset Leader-ryhmät.

Tavoitteena elinvoimainen ja älykäs maaseutu

Paikallisissa kehittämisstrategioissa Uudenmaan Leader-ryhmät nostivat keskiöön yritystoiminnan ja työllisyyden turvaamisen, kylien lähipalvelut ja älykkäät ratkaisut sekä luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen huomioimisen. Leader-ryhmien strategiat sisältyvät omalta osaltaan Uudenmaan alueelliseen CAP-toteuttamissuunnitelmaan, jonka maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy syksyllä. Sen päätavoitteina on turvata kannattava ja kestävä ruoantuotanto Uudellamaalla, kehittää elinkeinotoimintaa, vahvistaa kylien elinvoimaa sekä edistää ilmastotavoitteita aktiivisesti.

– Uuden ohjelmakauden kynnyksellä olemme erittäin innoissamme uusista alueellisista strategioista sekä niiden tuomista yhteistyö- ja kehittämismahdollisuuksista, kertoo SILMU ry:n toiminnanjohtaja Anette Vihanto. EU:n laajuista Leader-toimintatapaa on toteutettu Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Leader-ryhmät tarjoavat toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta alueensa kehittämiseksi. Toimintatapa perustuu siihen ajatukseen, että paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua pitäisi kehittää. Suomessa nykyisellä EU:n maaseuturahaston kaudella toimii 54 Leader-ryhmää ja koko EU:ssa niitä on yli kaksituhatta.

– ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteenlaskettu kehittämispanos Uudenmaan maaseudun kehittämiseen on merkittävä, toteaa johtava asiantuntija Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskuksesta. Yhteistyöllä saadaan paljon parempi vaikuttavuus, kuin mitä yksi toimija voisi yksinään saada aikaan.

Nykyisen kauden Leader-ryhmät hakivat jatkokautta

Uudeltamaalta Leader-ryhmäksi hakivat läntiseltä Uudeltamaalta Ykkösakseli ry ja Pomoväst rf, Keski-Uudeltamaalta EMO ry ja itäiseltä Uudeltamaalta kehittämisyhdistys SILMU ry. Ne ovat toimineet Leader-ryhminä myös kuluvalla maaseuturahaston kaudella. Toimintaryhmät hakivat yhteensä 25,6 miljoonaa euroa Uudenmaan maaseudun paikalliseen kehittämiseen. Tästä summasta julkista rahoitusta on noin 16 miljoonaa euroa ja loput 37 prosenttia on hankkeiden kautta koottavaa yksityistä rahoitusta. Tämän lisäksi uudella rahoituskaudella Uudenmaan ELY-keskus saa myönnettäväkseen maaseudun yritys- ja hanketukea, jonka määrä selviää vuoden lopussa. Nykyisellä kaudella Uudenmaan ELY on myöntänyt hanke- ja yritysrahoitusta noin 30 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Maria Konsin-Palva, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 081

Uudenmaan Leader-ryhmien toiminnanjohtajat

  • EMO ry, toiminnanjohtaja Esko Pietari, puh. 050 573 2972
  • Pomoväst rf, toiminnanjohtaja Gunilla Wasström, puh. 019 2413 921 tai 044 721 3920
  • Kehittämisyhdistys SILMU ry, toiminnanjohtaja Anette Vihanto, puh. 041 442 6602
  • Ykkösakseli ry, toiminnanjohtaja Maarit Teuri, puh. 0400 982 236

Lisätietoja hausta: Leader-ryhmien haku rahoituskaudelle 2023-2027 (MMM:n sivuilla)

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ