Tarmoa ja välittämistä viljelijöiden arkeen

Aihe Hankkeet, Yleinen, Yritys

Maatalousyrittäjän työ on monesti yksinäistä ja raskasta. Viime vuoden aikana heräsi aiempaa avoimempaa keskustelua viljelijöiden työtaakasta ja siitä, että monilta puuttuu tukiverkosto, mistä saisi apua, kun itse ei näe ratkaisua ongelmiin. Vuoden takaisen traktorimarssin jälkeen myös hallituksen silmät avautuivat ja hallitus antoi lisärahoja viljelijöiden tukemiseen.

Yksi esimerkki tämän rahoituksen tuloksista on Mela:n Välitä viljelijästä -hanke, joka käynnistyi tämän vuoden alussa. Hankkeessa on neljä alueellista työntekijää. Sen lisäksi on alueellisia hankkeita; Uudellamaalla toimii Tarmoa maatalousyrittäjälle -hanke, jossa on maaliskuussa aloittanut työnsä Anu Kirves. Häneen voi ottaa yhteyttä jaksamisasioita pohtiessaan.

Tämän kevään tuki-infotilaisuuksissa puhunut projektivetäjä Pirjo Ristola Mela:sta näyttää listan varoitusmerkeistä, joita on hyvä seurata. Jos löydät useita varoitusmerkkejä itsestäsi tai läheisestäsi, voi olla sopiva hetki hakea ulkopuolista apua tilanteeseen.

– Esimerkiksi, jos on muistihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, tunnelinäköä, tunnepurkauksia ja toivottomuuden tunne on päällimmäisenä, on aika pysähtyä miettimään oireiden syitä. Oireet voivat myös olla fyysisiä, jännittyneisyyttä, kipuja tai yleistä pahoinvointia. Kaikilla meillä on joku näistä oireista, mutta jos niitä on useita ja jatkuvasti, kannatta hakea apua.

Jo ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on annettu yli 200 ostopalvelusitoumusta. Näistä noin puolet ovat menneet maitotilanpitäjille ja toinen neljännes muille eläintilalliselle.

– Tästä me näemme, että tarve on selkeä, sanoo projektivetäjä Pirjo Ristola. Meillä jännitettiin, että hakeeko suomalainen viljelijä apua, mutta nyt on todettu, että kyllä hakee. Monet saavat apua jo siitä, että saavat puhua meidän hankelaisten kanssa, ostopalvelut eivät ole kaikille tarpeellisia. Hankkeen työntekijä auttaa viljelijää selventämään oman tilan ongelmia ja tuo samalla ulkopuolisen näkemyksen tilanteeseen.

Apua ostopalveluista

Hankkeen kautta maatalousyrittäjä voi saada korkeintaan 500 euron ostopalvelusitoumuksen, jota voi käyttää taloudelliseen, juridiseen tai terveyteen liittyviin palveluihin. Pirjo Ristola korostaa, että 500 euroa on pieni summa, ja siksi hankkeen päätavoite on ohjata viljelijät avun piiriin, ei kustantaa koko prosessia. Taloudellisiin ja juridisiin palveluihin liittyvä arvonlisävero jää viljelijän maksettavaksi, terveyspalveluista ei makseta arvonlisäveroa.

– Kun apua hakee ajoissa, 500 euroa voi olla riittävä summa. Meillä on jo esimerkkejä, joissa näkyy positiivisia merkkejä jo parin-kolmen tapaamisen jälkeen.

Hankeaika on tämän vuoden loppuun, mutta toiveita jatkosta on. Pirjo Ristola toivoisi tulevaisuudessa asiamiestä joka maakuntaan hoitamaan jaksamisasioita.

 

Tarmo maatalousyrittäjälle -hankkeen Anu Kirveen yhteystiedot 050 350 4034 tai sähköposti anu.kirves@tts.fi