Soranottoalueen jälkikäyttömuotona moderni loma-asuntoalue ?

Sora- ja kallioalueiden hyötykäyttö ja ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisut – teemapäivä 29.11.2017 Kohderyhmä: Viljelijät, sora- ja kallioalueiden omistajat, koneurakoitsijat, maanrakennus- ja sora-alan yrittäjät Uudellamaalla Tavoite: Tehdä tunnetuksi, jakaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia sora- ja kallioalueiden taloudellisen hyödyntämisen vaihtoehdoista sekä ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- … »

Vahvakin voi uupua

Aihe Yleinen

Sadonkorjuu tuottaa tyydytystä ja iloa, sillä siinä viljelijä näkee työnsä tuloksen, mutta sitä iloa ei aina ole tarjolla. Tämä syksy on ollut monelle poikkeuksellisen raskas. Korjaamaton sato pelloilla on tuskallinen näky ja epäonnistuminen vaikuttaa myös muutenkin tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen. Katkeamispiste … »

Västankvarn Peltopäivä

Kasvinviljelyn johtava valtakunnallinen ammatti- ja erikoisnäyttely Inkoon Västankvarnissa. Peltopäivän lajikekentällä ovat esillä melkein kaikki Suomessa viljeltävät viljalajikkeet ja mielenkiintoiset uudet tulokkaat. Erikoiskasveihin on myös panostettu. Vaihtoehtoisiin viljelykasveihin voi tutustua ja arvioida niiden sopivuutta omalle tilalle. Tieto-osastolla on luvassa mm. lyhyitä … »

Maan rakenne ja ravinteiden huuhtoutuminen – VILKKU-hankkeen ydinkysymyksiä

Aihe Hankkeet, Yleinen

Mitä on maan pinnan alla? Miten kastemadot vaikuttavat pellon sadontuottokykyyn? VILKKU-hanke kutsuu Mäntsälän ja Tuusulan viljelijöitä yhdessä miettimään, miten eri tavoin pellon kasvukuntoa voitaisiin parantaa. Parannettu vesitalous ja salaojitus ovat myös tärkeitä kysymyksiä, joita hankkeessa pohditaan. Viesti on ollut, että … »