Stödinfo i Karis

Karis infotillfällens program kaffeservering kl. 16.30 17.00  Öppning: Aktuell jordbrukspolitik / SLC Nyland 17.30  Sponsorens hälsning 17.45  Aktuellt / NTM-centralen och kommunens landsbygdsförvaltning 18.45  paus 19.15  Rådgivningens aktuellt /NSL 19.45  Stora rovdjur – Hur förbereda sig? Finlands viltcentral / video … »