Greppa Marknaden hösttillfälle

Greppa Marknaden hösttillfälle onsdagen 30.10.2019 Välkommen med på Greppa Marknaden hösttillfälle på Vanda Lantbruksmuseum onsdagen 30.10.2019. Teman är marknadsläge för råg och oljeväxter, kontraktsodling av råg samt bekämpning av skadegörare i oljeväxter. Dagen börjar med kaffe kl. 9:30 och fortsätter … »