Sikala muuttui pienvarastoiksi Inkoossa

Ennen Karl-Göran Karlssonin tilalla oli 300 sikaa. Nyt entinen sikala on varasto, josta kuka tahansa voi vuokrata tilaa tavaroille, joita ei kotonaan mahdu säilyttämään. Tilalla sijaitsevissa kahdessa varastorakennuksessa säilytetään kaikkea kesäkalusteista kokonaisiin kodin irtaimistoihin.

Kiinteistöt resurssitehokkaasti hyötykäyttöön on Uudellamaalla toimiva hanke jossa koulutetaan ja tiedotetaan käyttämättömäksi jääneiden kiinteistöjen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Jos tilan tyhjillään olevat rakennukset saadaan tuottamaan, paranee myös tilan talous samalla.
Karlssonin varastointitoiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka maatilan rakennukset voivat saada uuden elämän, vaikka alkuperäinen toiminta on päättynyt. Uuden toiminnan ansioista tila voi myös saada tuloja rakennuksista, jotka muuten olisivat tyhjillään.
Sikala rakennettiin 80-luvun alussa ja se oli suhteellisen uusi Suomen liittyessä EU:hun 1995. Karl-Göran Karlsson epäili kuitenkin sian kasvatuksen kannattavuuden heikkenevän nopeasti ja siksi hän alkoi miettiä muita vaihtoehtoja.
– Meille tuli kyselyjä, josko vuokraisimme tallipaikkoja hevosille tai ottaisimme autoja tai moottoripyöriä säilytykseen. Halusimme kuitenkin tehdä jotain muuta. Aluksi vuokrasimme suurimman osan tilasta yritystoimintaan ja pienemmän osan varastotiloiksi, mutta ajan mittaan varastotilojen vuokraus on lisääntynyt. Vuokralaiset ovat pääasiassa yksityishenkilöitä, mutta myös muutaman yritykset vuokraavat varastotilaa.

Taso ja sijainti ovat tärkeitä
Kysyntä on ohjannut toimintaa ja varastotiloille on edelleen tarvetta. Karl-Göran Karlsson ja hänen poikansa Torbjörn ovat myös rakentaneet uuden hallin varastotiloiksi. Kaksi rakennusta ovat yhteensä noin 1000 neliötä, mutta koko pinta-ala ei ole tehokkaassa käytössä. Koska varastot ovat pieniä, pinta-alaa tarvitaan seiniin ja käytäviin, joiden Karlsson arvioi vievän noin kolmasosan pinta-alasta. Sähkö ja lämpö sisältyvät kuukausivuokraan, joka vaihtelee 13,60 ja 10,80 euron välillä.
Asiakkaat tulevat pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Sijainti on yksi tekijä, joka ratkaisee, toimiiko tämä liikeidea vai ei, toteaa Karlsson.
– Olemme ison tien lähellä, mutta riittävän kaukana, ettei varastolle ole näköyhteyttä tieltä. Täällä on aina joku paikalla, koska asumme tässä vieressä ja se antaa turvallisuuden tunteen asiakkaillemme.
Jos harkitsee tämän tyyppisen toiminnan aloittamista, standardi kannattaa asettaa korkealle, sillä tyytyväiset asiakkaat ovat parasta markkinointia, muistuttaa Karlsson. Noin 10 vuotta sitten hän investoi uuteen lämpökeskukseen ja puhdistamoon. Tänä vuonna katto on maalattu ja aiemmin on uusittu salaojitus. Myös kattotuoleja on vahvistettu. Muutamia vuosia sitten hän hankki oman generaattorin sähkön saatavuuden varmistamiseksi.
Rakennuksia täytyy kunnostaa ja sähkö- ja lämpöjärjestelmien täytyy olla kunnossa. Asiakaspalvelu on tärkeä osa tätä työtä. Kun on useita eri vuokralaisia, tilalla on paljon liikennettä, se voi tulla yllätyksenä.
­- Ihmiset tulevat ja menevät säilytykseen tulevien ja menevien tavaroiden kanssa edestakaisin. Täällä saa liikkua melko vapaasti, mutta olemme pyytäneet, että yöllisistä käynneistä ilmoitetaan etukäteen.

Tieto trendeistä hankkeen kautta
Kiinteistöt resurssitehokkaasti hyötykäyttöön hankkeessa koulutetaan ja tiedotetaan käyttämättömäksi jääneiden kiinteistöjen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Uuteen käyttöön soveltuvia kiinteistöjä voivat olla tuotantorakennukset, mutta myös muut tilat tai alueet maaseudulla.
Hankevetäjä on Harto Ylitalo AF Innova-yrityksestä. Tavoitteena on tiedottaa tyhjien kiinteistöjen tai tilojen haltijoita uusista kiinteistöjen hyödyntämismahdollisuuksista. Samalla pyritään tiedottamaan yhteiskunnan muutoksista, jotka voivat vaikuttaa kiinteistöjen tarpeeseen ja luoda kysyntää uudenlaisille tiloille. Jos tilan tyhjillään olevat rakennukset saadaan tuottamaan, paranee myös tilan talous samalla.
– Karlssonin varasto on hyvä esimerkki uudesta toiminnasta, sanoo Ylitalo. Hanke on tehnyt opintoretken Karlssonin luo ja tutustunut vanhan sikalan uuteen käyttöön.

Kiinteistöt resurssitehokkaasti hyötykäyttöön

Tukimuoto – kehittämishanke
Alatoimenpide – Yhteistyö – elinkeinojen kehittäminen
Hakija – Osuuskunta AF Innova
Tarkoitus: Maatiloilla on omistuksessa merkittävä kiinteistönhyödyntämisresurssi. Eri syiden takia maatiloilla on vajaakäyttöisiä tuotantorakennuksia ja maa-, metsä- ja vesialueita. Uusia kehitystrendejä hyödyntäen ja resurssien tehokkaalla käytöllä voidaan maatilalle luoda uutta yrittäjyyttä. Kiinteistöresurssien kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista, uusia työkaluja ja käytäntöjä. Hanke vastaa näihin vaatimuksiin organisoimalla ajantasaista ja uutta tietoa ja osaamista viljelijöiden käyttöön. Tavoitteet: Edistää ja kehittää maatilakiinteistöjen resurssitehokkuus-, uusiokäyttö-, ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisuja osana tilan yrittäjätulon parantamista Kohderyhmät: viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita kiinteistöjen käytön kehittämisestä / eri toimialojen yritykset ja yhteisöt, jotka hakevat uutta tietoa maatilojen tarjoamista resursseista ja yhteistyömahdollisuuksista. Toimenpiteet: Tiedonvälitys, tiedonhankinta ja selvitykset / Teemakohtainen koulutus ja yrittäjyyskoulutus / verkostoituminen ja yrittäjäryhmien kokoaminen / kokeilut, uudet avaukset ja jatkohankkeet.
Hankkeen toteutuksesta vastaa asiantuntija- ja kehitysyritys AF-Innova. Pääyhteistyökumppani on MTK Uusimaa ja SLC Nyland ja 35 paikallista tuottajayhdistystä Uudellamaalla.
Hankkeen budjetti: 137 500 euro
Hankeaika: 01.09.2016-30.06.2019