Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019

Aihe Ammi, Yleinen, Yritys
RUOKAVIRASTO

Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistetään uudeksi Ruokavirastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki. Suurin toimipaikka sijaitsee Helsingin Viikissä. Ruokaviraston toiminta kattaa koko maan ja virastossa työskentelee lähes tuhat henkilöä 20 paikkakunnalla.

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta.

Vaikka viraston nimi muuttuu, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevia tehtäviä hoidetaan kuten tähänkin asti. Nykyisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt viestit ohjautuvat alkuun edelleen uusiin sähköpostiosoitteisiin ja Eviran verkkosivuille tulijat ohjataan Ruokaviraston sivuille.

Yhteystiedot 1.1.2019 alkaen:

www.ruokavirasto.fi

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

kirjaamo@ruokavirasto.fi

Postiosoite: PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

puhelinvaihde 029 530 0400

 

(Teksti: Eviran tiedote 26.11.2018)