Puutarhayrittäjille rahoitusta maaseutuohjelmasta

Aihe Yleinen, Yritys

Maatilojen investointituki koskee myös puutarhayrittäjiä, jotka haluavat uudistaa tai laajentaa toimintaansa. Tukea voidaan myöntää erilaisiin kohteisiin, kuten kasvihuoneiden ja kasvutunneleiden rakentamiseen, mutta myös lämmitysjärjestelmien uudistamiseen.

Vaikka monet kasvihuone- ja puutarhayrittäjät näkevät itsensä ensisijaisesti yrittäjinä, eivätkä maataloustuottajina, heidän tuotantonsa kuuluu investointitukiasetuksessa maatalouden otsikon alle. Tämä johtuu siitä, että elintarvikkeiden tuotanto käsitellään maatalouden tuotteina. Myös koristekasvit kuuluvat samaan kategoriaan.

Tavanomainen investointituki puutarhayrityksille on 30 prosenttia. Tuen lisäksi voidaan myöntää korkotukilainaa 65 prosenttia investoinnin kustannuksista. Energiatalouteen investointitukea voidaan myöntää esimerkiksi öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen bioenergiaan tai suurpainenatriumlamppujen vaihtoon ledlamppuihin. Energiainvestoinneissa tuki on 40 prosenttia kustannuksista.

Rakennusinvestointihakemusten käsittelyssä ELY-keskus käyttää ohjeellisia yksikkökustannuksia. Tämän takia, jos kasvihuoneen rakentaminen tarjousten perusteella maksaa 900 000 euroa, ei ole varmaa, että tuki on 30 prosenttia tästä summasta.

-Yksikköhinnat päättää ministeriö, kertoo yritysasiantuntija Tony Lassas Uudenmaan ELY-keskuksesta. Jokaisella toimenpiteellä on hinta, ja rakennusosastollamme lasketaan hakemuksesta yksikkökustannukset. Laskennallisia yksikkökustannuksia verrataan hakemuksessa esitettyihin kustannuksiin. Jos ministeriön ohjeistamat yksikkökustannukset ovat alhaisemmat kuin hakemuksessa, tuki myönnetään ohjeellisten yksikkökustannusten mukaan. Jos taas esitetyt kustannukset ovat alemmat kuin yksikkökustannukset, tuki myönnetään haetun mukaan, selvittää Lassas.

 

Hyvällä hakemuksella helposti eteenpäin

-Puutarha-alan yritysten investoinnit ovat yleensä suuria ja hakemukset ovat pääsääntöisesti kunnossa, kertoo Tony Lassas.

On tärkeätä muistaa, että rakentamisen ja päätöksenteon täytyy edetä tietyssä järjestyksessä, jotta tukea voidaan myöntää. Investointitukihakemus voidaan jättää ennen kuin rakennuslupa on saatu, mutta ELY-keskus ei voi tehdä päätöstä ennen kuin rakennuslupa on tullut. Mikäli investointia suunnitellaan alueelle, joka edellyttää kaavamuutoksen, täytyy kaavamuutos olla hyväksyttynä ennen hakemuksen jättöä.

Rakennusinvestoinneissa tuen osuus on oltava vähintään 7 000 euroa, jotta tukea voidaan myöntää. Toiminnan täytyy myös olla tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Yrityksen hakiessa investointitukea täytyy yrittäjätulon olla viiden vuoden jälkeen vähintään 25 000 euroa.

-Kun investointisuunnitelma on melko valmis, kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen ja keskustella suunnitelmasta, neuvoo Tony Lassas.

 

Puutarhainvestointi luo työpaikkoja Nurmijärvellä

Nurmitarhat Oy tuottaa yrttejä ja on tehnyt kaksi suurta investointia viime vuosina. Aluksi osa puutarhan valaisimista vaihdettiin energiatehokkaisiin led-valoihin. Viime vuonna rakennettiin uusi kasvihuone ja nyt pinta-alaa yrityksessä on lähes 5 000 m2.

Nurmijärveläinen yritys on viime vuosina siirtynyt kokonaan erilaisten yrttien tuotantoon. Tällä hetkellä tuotannossa on noin 10 lajia yrttejä. Tuotteet myydään tukkujen kautta koko maahan ja niitä markkinoidaan tuotemerkillä Täti Vihreä – Tant Grön.

Yrittäjä Erno Laukkarisella on hyviä kokemuksia investointituen hakemisesta yritystä laajennettaessa. Erno ja hänen vaimonsa ovat toimineet yrittäjinä 11 vuotta. Tuona aikana he ovat sekä laajentaneet että investoineet.

-Täytyy olla valmistautunut, että tuen myöntäminen ja rahojen saaminen kestää kauan, mutta se kuuluu asiaan. Jos kaikki paperit ovat kunnossa, ei ole mitään ongelmaa, kertoo Laukkarinen. Pari vuotta sitten yritys sain investointitukea led-valaisimien vaihtoon. Tämä investointi maksaa itsensä takaisin tuotteiden parempana laatuna ja alentuneina energiakustannuksina, sillä led-valaisimet ovat huomattavasti suurpainenatriumlamppuja energiatehokkaampia.

Suurempi investointi oli rakentaa 1400 m2 lisää kasvihuonealaa. Kun tämä investointi on valmis, Laukkarinen laskee palkkaavansa 2 – 3 henkilöä lisää nykyisten yhdeksän henkilön lisäksi. Myös yrittäjäpariskunta Laukkarinen työskentelee yrityksessä kokopäiväisesti.

-Investointien ja laajennusten ansiosta olemme kaksinkertaistaneet työntekijöiden määrän 11 vuodessa, kertoo Laukkarinen.

 

 

 

Täti Vihreän tuoteperheeseen kuuluu kymmeniä tuotteita. Kuva: Täti Vihreän nettisivut