Nostoja tuki-infoista

Aihe Ammi
Tuki-infot 2019

Perinteiseen tapaan uusmaalaisille viljelijöille järjestettiin tuki-infot kevään viljelijätukiin liittyvistä ajankohtaisista ja muistettavista asioista. Infot ovat aina suosittuja ohjelmakauden alussa, jolloin muutokset ovat suuria. Kesken ohjelmakautta tulleet muutokset eivät ole olleet kovin merkittäviä ja osallistujamäärät ovat pienempiä. Ohjelmakautta on nyt jäljellä vajaat kaksi vuotta ja muutoksen odotus innosti osallistujia paikan päälle hiukan viime vuotista enemmän.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudet tuulet

Nykyisten ja suunnitelmassa olevin ilmasto- ja ympäristötoimien vertailu. Edelleen osa toimista säilyisi vapaaehtoisina. Kuva: Juha Lappalainen / MTK. (klikkaamalla kuva suurenee)

 

Muutoksiin varautumista ja tulevaisuuden näkymiä maalaillut MTK:n politiikkakatsaus olikin kiinnostava puheenvuoro monille kuulijoille. Uuden CAP27-suunnitelman vaatimukset eivät ole vielä täysin selvillä, mutta jotain tulevista suuntaviivoista jo tiedetään. Ympäristöasiat nousevat entistä enemmän esiin tukisääntöjen muokkauksessa.

Euroopan Unionin yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy = CAP) tavoitteena ollut yksinkertaistaminen tuskin tuntuu viljelijän arjessa. Ympäristövaatimukset ovat olleet tiukkoja, ovat muuttuneet ja tulevat vielä muuttumaan ennen kuin tiloilla viljellään CAP27-suunnitelman mukaan. Pääsääntöisesti voisi sanoa, että kasvipeitteinen pelto on tavoite tulevina vuosina. Toinen haaste tulee luonnollisesti olemaan alentuvat tukitasot. Välivuosiakin tullee mahtumaan todennäköisesti kahdesta kolmeen.

Ympäristökorvaukseen on odotettavissa merkittävä pudotus 2020, mikä on seurausta alkukauden aikana myönnetyistä tuista. Luomusitoumuksia ei tehdä 2019-20, mutta luomun tarkastusjärjestelmään voi liittyä, vaikka ei korvausta voikaan saada. Ympäristösitoumukset ovat myös katkolla ohjelmakauden vaihtuessa, sillä viisivuotiset sitoumukset on annettu pääasiassa 2015. Uuden ohjelman käynnistymiseen asti lienee kuitenkin suositeltavaa jatkaa korvausjärjestelmässä, ettei välivuosien jälkeen putoa tyhjän päälle.

ELY ohjaa ja valvoo

Valvonta puhuttaa ja mietityttää viljelijöitä joka vuosi. Osalla viljelijöistä edellisestä valvonnasta on jo vuosia, eikä valvonnan kulku välttämättä ole tarkasti muistissa. Valvonta jaetaan nykyisin kesä- ja talviaikaisiin valvontoihin. Kesän tilakäynnillä valvotaan:

• pinta-alat
• viljelytapa
• ajankohtaiset tukiehdot
• viljelysuunnitelma
• ruiskutusasiakirjat
• lohkokirjanpidon aloitus

Talven valvonnassa käydään läpi myös paljon viljelyyn liittyviä dokumentteja, kuten maa-analyysit, viljelymuistiinpanot, lannoitteet ja kasvinsuojeluaineiden käyttö. Talven valvonnoissa n. 35% tiloista on saanut seuraamuksia. Dokumenttivalvonnassa seuraamuksia aiheutuu yleensä näistä asioista:

• Maa-analyysit
• N- ja P-lannoitustasot
• Kasvinsuojeluaineiden käyttö (vanhentuneet aineet ja pohjavesialuerajoitukset)

Maa-analyysin täytyy olla voimassa lannoitushetkellä ja ne on otettava viiden vuoden välein. Kasvinsuojeluaineiden käytöstä ja rajoituksista löytyy ajantasainen tieto Tukes:in kasvinsuojeluainerekisteristä (https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/). Vipu-palvelusta on nähtävissä sijaitsevatko omat lohkot pohjavesialueilla.

Kunnasta asiantuntevaa Vipu-neuvontaa

Kuntien maaseutuhallinto opastaa tarvittaessa Vipu-palvelun käytössä. Tuki-infojen aikaan Ruokaviraston ilmoitus on ollut, että palvelu aukeaa tukihakemuksen jättämistä varten huhtikuun lopulla. Vipu-palvelu on muilta osin auki läpi vuoden ja sieltä voi tarkistaa omia pinta-ala ja tukitietoja. Jokaisella maataloushallinnon alueella on valittu yksi Vipu-vastaava, mutta kaikki kuntien maataloushallinnon työntekijät osaavat avustaa Vipu-palveluun liittyvissä kysymyksissä. Vipu-palveluun on tullut muitakin karttatasoja tälle vuodelle. Esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyt tiet ovat omana näkymänään. Niiden sijainti vaikuttaa siihen, voiko riistapellon perustaa tien viereen vai ei. Yhteiskäytössä olevien lohkojen ilmoittaminen sähköisesti on myös uutta tänä vuonna. Yhteiskäyttölohkojen viljelijöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä kuntaan hyvissä ajoin, jotta lohkon tiedot saadaan oikein Vipu-palveluun.

Erikoiskasvien avulla monipuolinen viljelysuunnitelma

Neuvonnan puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota siihen, miten tuleviin tukimuutoksiin voisi varautua. Kustannukset ovat ikuinen huoli ja niiden hallinta on tärkeä osa hyvää taloudellista tulosta. Kalliit vuokramaat ja korkeat konekustannukset ovat haaste taloudelle, vaikka sadontuottokyky olisikin huippuluokkaa. Laadukkaan sadon tuotto pitäisi olla avain myös tulevaisuuden kasvintuotantoon. Kulujen karsimisen lisäksi täytyisi myös osata viljellä niitä kasveja, joille on kysyntää markkinoilla ja joista maksetaan hyvä hinta.

Tuki-infokiertueen aikana kävi jälleen selväksi, että viljelijällä on melkoinen palapeli ratkottavanaan. Väärien valintojen välttäminen voi olla mahdotonta, mutta neuvojen kysyminen on aina mahdollista. Kuntien ja ELY-keskuksen asiantuntijat sekä viljelyneuvojat ovat käytettävissänne, ottakaa rohkeasti yhteyttä miettiessänne tukijärjestelmän koukeroita.

 

Teksti: Ammi Malkamäki