| |

Modernien koneiden avulla pärjää kilpailussa

Tikanderin Metallin kahvipöytä on täynnä koneen osia ja komponentteja, joita valmistetaan teollisuuden käyttöön. Täällä valmistetaan kaikkea, mitä asiakas tilaa, kunhan kyse on metallista. Metallialalla kilpailu on kovaa ja pärjätäkseen on tuotettava laadukkaita tuotteita uusilla koneilla. Yritykselle on myönnetty investointitukea maaseutuohjelmasta uuden CNC-sorvin hankintaan.

Yrityksen nykyiset omistajat Håkan ja Rainer Tikander ovat johtaneet isänsä yritystä vuodesta 1997. Tuona aikana toiminta on siirtynyt entistä enemmän lähialueiden teollisuusyritysten huollosta ja kunnossapidosta erityisosien tuottamiseen muille yrityksille. Vd Håkan Tikander laskee, että yli puolet tuotannosta menee tällä hetkellä vientiin, pääasiassa öljyntorjuntaan, kaivosteollisuuteen ja elektroniikkateollisuuteen. Vienti tapahtuu Tikanderin Metallin asiakkaiden kautta, sillä heillä ei ole markkinointia suoraan ulkomaille.
-Näin pienen yrityksen ei kannata yksin markkinoida itseään ulkomaille, toteaa Håkan Tikander. Ei ole mitään takeita, että työ tuottaisi tulosta.
Muutamia vuosia sitten yritys teki markkinointiyhteistyötä parin muun yrityksen kanssa. He palkkasivat osa-aikaisen työntekijän, mutta ajoitus osoittautui vääräksi. Taantuman aikana asiakkaat eivät olleet kiinnostuneita uusista hankinnoista. Tällä hetkellä eurooppalaisilla markkinoilla on vetoa, mutta nyt ei ole aikaa eikä resursseja uuteen markkinointitapaan. Työntekijöillä ovat kädet täynnä nyt muutenkin.
Tikanderin Metalli on tyypillinen maaseudun metalliyritys. Yrityksellä on kolme työntekijää sekä kaksi omistajaa, jotka työskentelevät kokopäiväisesti yrityksessä. Näiden lisäksi yritys työllistää lähes yhtä monta henkilöä, joiden työpanos ostetaan muilta paikallisilta yrityksiltä.
Tässä järjestelyssä ei ole kyse siitä, ettei yritys haluaisi palkata työntekijöitä, mutta alueelta ei löydy työvoimaa, jolla olisi oikea koulutus. Kilpailu työntekijöistä on kovaa, äskettäin yksi uuden henkilön palkkaus epäonnistui, kun kilpailija tarjosi korkeampaa palkkaa.
-Täällä tarvittaisiin panostusta metallialan koulutukseen. Itä-Uudellamaalla on 20-30 yritystä kanssamme samassa tilanteessa. Mutta koulutus ei tarjoa oppilaille niitä taitoja, joita me tarvitsisimme. Tarvittaisiin opettajia, jotka tuntevat yritysten tarpeet.

Uusi sorvi takaa paremman laadun

Uudet koneet ja panostukset laatuun ovat elinehtoja kilpailussa pärjäämiseen. Ostajat tarkastavat aina millaiset koneet yrityksellä on ennen kuin he tekevät tilauksia. Vanhat koneet eivät houkuttele uusia asiakkaita, eivätkä edes auta pitämään kiinni vanhoista asiakkaista. Yksi askel tässä kilpailussa o CNC-sorvi, jonka Tikanderin Metalli osti maaseutuohjelman rahoituksen avulla. Samaan aikaan investoitiin myös uuteen ohjauskeskukseen. Nämä toimenpiteet olivat välttämättömiä toiminnan tehostamiseksi ja tuotannon lisäämiseksi.
-Yleisesti suomalainen laatu ei ole niin hyvää kuin haluamme uskoa, sanoo Håkan Tikander. Teollisuudellamme on vanhat koneet ja se vaikuttaa laatuun.
Investointituki on varsin yksinkertainen tukimuoto Håkan Tikanderista. Tukena maksetaan tietty summa investoinnin kustannuksista ja se on siinä. Maksatus ja Hyrrä-ohjelma ovat olleet haaste sinänsä, mutta mikään ei ole ollut ylitsepääsemätöntä hänen mielestään.

Yhteinen kehityshanke työn alla

Huomattavasti vaikeampaa on toteuttaa kehittämishanketta yritysryhmässä kahden muun yrityksen kanssa. Hankesuunnitelma on jota kuinkin valmis, mutta hankkeen hallinnoija tarvittaisiin. Hankkeen hallinnointi veisi kohtuuttoman paljon aikaa Tikanderin mielestä.
-Meillä kaikilla on tarve parantaa toiminnanohjausjärjestelmää, jotta meillä olisi parempi käsitys siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. Työn dokumentointi raaka-aineiden toimituksista valmiiden tuotteiden toimittamiseen asiakkaille on sellaista, mitä jo asiakkaatkin vaativat ottaakseen meidät tavarantoimittajakseen. Haluamme löytää jonkun, joka tuntee alan ja osaa auttaa meitä rakentamaan tämän järjestelmän.
Tällaisten asioiden järjestämisessä huomaa, että yrittäjän ja viranomaisten todellisuuden välillä on suuri kuilu, toteaa Tikander. Vaaditaan monta tapaamista, liitteitä ja puheluita ja kaikki tämä vie aikaa varsinaisesta yritystoiminnasta.
-Tuella saa palkata konsultteja asiaan jos toiseen, mutta omalle työlle ei voi saada palkkaa. Olemme olleet yhteydessä kehittämisyhtiö Posintran kanssa, koska juuri tällaisissa asioissa paikalliset yritykset tarvitsisivat apua. Mutta emme vielä ole löytäneet ratkaisua. Heillä on omia konsultteja, joita he haluavat suositella, mutta he eivät tunne meidän alaamme.

 

CNC-sorvin hankinta

Tukityyppi:       Investointituki
Toimenpide:    Investoinnit muun kuin maatalouden kehittämiseen
Hakija:               Oy Tikanderin Metalli Ab, Loviisa
Tarkoitus:         CNC-sorvin hankinta kilpailukyvyn vahvistamiseksi yrityksen erikoisosaamisalueella metalliteollisuudessa
Kokonaiskustannus: 120 000€, josta investointituki 20%

 

Käännös: Ammi Malkamäki