Miten Uudenmaan maaseudulla menee?

Aihe Yleinen
Maaseutuluotain –kyselyllä kerätään tietoa maaseudun tilasta ja tulevaisuuden tarpeista

Nyt kannattaa vastata ja kertoa oma näkemyksensä Uudenmaan maaseudun tilasta: Uudenmaan Maaseutuluotain –kysely voi tulla lähiaikoina sähköpostiisi. Kyselyn kohderyhmänä ovat maaseudun yritykset, yhdistykset, asiantuntijat, kehittäjät, tiedonvälittäjät sekä kuntien viranhaltijat ja poliittiset päättäjät.

Kyselyyn vastaaminen on tärkeää. Maaseutuluotaimessa kytketään toisiinsa erityyppisiä tietolähteitä ja sitä kautta rakennetaan kokonaisvaltaisempaa käsitystä ja näkemystä maaseudun tilanteesta, kehittämistarpeista ja julkisuuskuvasta. Luotaimen avulla saadaan tehtyä maaseutubarometri, tunnistetaan maaseudun kehittämiskohteita sekä lisätään maaseudun tunnettavuutta ja näkyvyyttä.

Uudenmaan ELY-keskus on tilannut tutkimuksen Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialta maaseudun kehittämisen työvälineeksi.

– Käytännössä Maaseutuluotaimen tuloksia käytetään arvioitaessa Uudenmaan maaseudun nykytilaa, mutta ennen kaikkea suunniteltaessa tulevaa ohjelmakautta. Meille on tärkeä tietää; Mitkä ovat maaseudun kehittämistarpeet, mihin CAP27 -maaseuturahoituksella voitaisiin vaikuttaa, kertoo maaseutuohjelman toimeenpanosta Uudellamaalla vastaava johtava-asiantuntija Maria Konsin-Palva.

Kuvio. Maaseutuluotain kerää ja yhdistelee tietoa eri tietolähteistä. Tuloksena saadaan kokonaisvaltaisempaa tietoa maaseudun tilanteesta ja kehittämiskohteista.

 

Kevättalven 2020 aikana Maaseutuluotain on jo etsinyt ja valikoinut monipuolista tietoa maaseudun tilasta, muutoksesta ja kehityssuunnista. Nyt seuraavana vaiheena luotain keskittyy aistimaan paikallisten toimijoiden kokemuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Luotain-kysely tehdään maalis-huhtikuun aikana sähköpostitse lähetettävällä kyselyllä. Ole valmiina. Luotain voi olla pian sinuunkin yhteydessä!

Teksti ja kuvio: Uudenmaan ELY-keskus. Teksti on julkaistu alunperin Maaseutuohjelman uutiskirjeessä 1/20. Lue koko uutiskirje tästä linkistä »