|

Maisemassa on voimaa, Lumovoimaa!

Kuvassa suurikokoinen kataja laidunnetussa maisemassa.
Avoimessa maisemassa korostuvat kivikot, katajat ja muut perinteiset maisemaelementit. Kuva: Ammi Malkamäki

Maisema on itsestäänselvyys kaikille ja sitä on saatavilla rajattomasti. Vai onko? Ihmisen vaikutus näkyy maisemassa monella tavalla, mutta maiseman hoitamattomuus voi piilottaa alueen historiaa ja luonnonarvoja. Hoitamattomat alueet ja maiseman umpeen kasvaminen vähentävät luonnon monimuotoisuutta. Maiseman hoidossa ja ylläpidossa on työtilaa sekä ihmisille että eläimille. Työ on myös tärkeää, sillä menetettyjä maisemia on hidasta palauttaa.

Miten voimme varjella maisemaa, joka on kehittynyt satojen vuosien kuluessa osin luonnostaan ja osin siksi, että ihminen kotieläimineen on elänyt maisemassa? Osa ratkaisua ovat perinnebiotooppien hoitosopimukset. Hoitosopimuksessa määritellään alue sekä sillä tehtävät toimenpiteet. Hoitosopimuksen tekijä sitoutuu alueen ylläpitoon ja jo suunnitteluprosessi opettaa edessä olevasta työstä. Hoitoajan pidentyessä maisema muuttuu.
Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien niittyjen ja luonnonlaidunten eli perinnemaisemien hoito on kolminkertaistunut valtion suojelualueilla ja seitsenkertaistunut yksityisillä suojelualueilla kymmenessä vuodessa. Metsähallituksen luonnonsuojelualueilla Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa laidunsi kesällä 2018 yhteensä noin 600 nautaa, lammasta ja hevosta. Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää oikeanlaista jatkuvaa hoitoa. Haasteena on kuitenkin se, että karjatilojen määrä vähenee koko ajan. Yhä useamman perinnebiotoopin hoito perustuukin sopimuslaidunnukseen.

Perinnemaisemat ovat arvokkaita siksi, että niissä on säilynyt sekä luonnon että ihmisen yhteinen jalanjälki, mutta jos nämä alueet jäävät vain oman onnensa nojaan, molempien jäljet häviävät ja alue pusikoituu, kasvaa umpeen ja lajikirjo yksipuolistuu. Laidunnus alueilla, joita ei muuten voi hyödyntää viljelyyn tai tuotantoon, on luontainen keino maiseman hoitoon. Perinnebiotooppien hoitosopimuksia myönnetään alueille, jotka ovat maisemaltaan erityislaatuisia ja joille laidunnus soveltuu hoitomuodoksi.

Lumovoimaa!-hankkeen toteutuksesta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut yhdessä on ProAgria Etelä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset kanssa. Hanketta rahoittavat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lumovoimaa! -hankkeesta lisää Metsähallituksen nettisivuilta »

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea kosteikkojen perustamiseen (aktiiviviljelijät, rekisteröidyt yhdistykset, vesioikeudelliset yhteisöt) sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen (aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset). Korvausta kosteikkojen perustamiseen haetaan lomakkeella 195 ja perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen lomakkeella 196.
Uudenmaan ELY-keskus
Esme Manns puh. 0295 021 101 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lisätietoa hakemisesta, lomakkeista ja ohjeista löydät Ruokaviraston sivulta » 

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ