Maisema tarvitsee lisää laitumia ja laiduntajia

Laidunmaisemat ovat tärkeitä luonnon lajikirjon säilyttämiseksi. Laiduntavat eläimet voivat olla taloudellisesti kannattava lisä maatalouden harjoittamisessa. Nyt laidunmaan omistajille tulee helpommaksi löytää eläintenomistajia, jotka tarvitsevat laidunalueita eläimilleen.

Mainiot maisemat on hanke, jossa etsitään uusia maiseman hoidon tapoja. Hankkeessa on kaksi päämäärää: toisaalta maisemallisesti arvokkaiden alueiden hyödyntäminen kulttuurin ja turismin käytössä ja toisaalta etsiä keinoja maiseman hoitoon koko Uudenmaan alueella. Laiduntavien eläinten käyttöä voisi lisätä runsaasti, sanoo projektipäällikkö Auli Hirvonen.

– Olemme järjestäneet laiduntyöpajan nautaeläimille ja keväällä järjestämme työpajan lammaslaitumista. Työpajassa ja muuallakin on tullut esiin, että eläinten omistajat tarvitsevat lisää laitumia eläimilleen. Samaan aikaan on alueita, joita voitaisiin hoitaa laiduntamalla mekaanisten hoitotöiden sijaan, mutta maanomistajat eivät tunne mahdollisuuksia.

Laidunpankki.fi uudistuu

On myös olemassa maanomistajia, jotka mielellään vastaanottaisivat laiduneläimiä, mutta eivät halua hankkia omia eläimiä. Näissä tapauksissa maan- ja eläintenomistajat eivät löydä toisiaan. Talven aikana nettisivusto laidunpankki.fi on uudistettu siten, että näiden kahden ryhmän olisi helpompi löytää toisensa. Järjestelmässä on monia tapoja sopia laiduntamiseen liittyvistä järjestelyistä kuten kuka rakentaa aidat ja seuraa eläinten vointia ja asioista sovitaan tapauskohtaisesti. Maanomistajan saama korvaus riippuu siitä, kuinka paljon hän on valmis tekemään työtä asian eteen.
Laidunpankki.fi on toiminut muutaman vuoden ajan, mutta toiminta ei ole käynnistynyt niin aktiivisesti kuin ajateltiin. Monet tarjolla olevista laitumista ovat pieniä, vain muutaman hehtaarin kokoisia tai jopa pienempiä. Nautakarjan pitoon tarvitaan vähintään 10 hehtaarin ala, jotta aitauksen rakentaminen on kannattavaa. Pienemmät alueet voivat soveltua muutamalle lampaalle. Kuka tahansa voi ilmoittaa omistamansa maan laidunpankkiin ja ilmoittaa, mihin on valmis sitoutumaan maisemanhoidossa.
– Laidunsopimukset ovat hyvä tapa hoitaa maisemaa ja ympäristötukea kannattaa hakea niin kauan kuin rahaa riittää. Ainakin vuonna 2017 sopimuksia voi vielä tehdä, mutta sen jälkeen ei tiedetä riittääkö rahaa sopimuksiin, kertoo Auli Hirvonen. 

Tärkeät ranta-alueet

Mainiot Maisemat järjestää tänä vuonna kymmenkunta tilaisuutta ja työpajaa Uudellamaalla. Tilaisuuksissa keskitytään eri vaihtoehtoihin maisemanhoidossa.
Tammikuussa järjestettiin työpaja vieraslajien kuten kurtturuusun, jättibalsamin ja lupiinin torjunnasta. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti järjestöissä ja kunnissa työskenteleville henkilöille, jotka joutuvat näiden ongelmien kanssa työskentelemään.
– Yritämme löytää yhteisiä toimintatapoja näiden lajien torjuntaan, kertoo Auli Hirvonen. Nyt näitä kasveja torjutaan omalla alueella, mutta työstä ei ole mitään hyötyä, jos lähialueella ei noudateta samaa linjaa. Jättibalsami esimerkiksi kasvaa vesistöjen ja ojien varsilla ja siemenet leviävät pitkin rantoja. Silloin koko vesistön varrella pitäisi noudattaa samaa torjuntastrategiaa, jotta torjunnasta olisi hyötyä.
Tapaamisten ja työpajojen toinen tärkeä teema ovat rannat ja niiden avoimena pitäminen. Tapaamisia on suunniteltu yhteistyössä paikallisten vesiensuojeluorganisaatioiden kanssa.

Maisemanhoidon sponsorit

Hankkeen aikana aletaan selvittää, onko maisemia mahdollista hoitaa sponsorien avustuksella. Kyse voisi olla esimerkiksi yrityksen lähellä sijaitsevasta alueesta, jonka hoidosta yritys olisi valmis maksamaan.
– On myös maisemia, jotka ovat arvokasta kulttuuriperintöä ja niiden hoidosta kiinnostuneet yritykset voisivat maksaa siitä. Kyse voi olla yrityksen profiloinnista tai siitä, että yritys haluaa näkyä tuotteidensa kautta tässä yhteydessä. Jos olisi useita sponsoroinnista kiinnostuneita yrityksiä, niitä voidaan kerätä sponsoripankkiin.
Mainiot Maisemat järjestää hankken aikana kymmenkunta luentoa ja matkaa , joiden teemana on maisema ja sen muutokset Suomen itsenäisyyden aikana sekä maiseman merkitys ruoantuotannossa ja ihmisen aisteille. Kesäkuussa tutustuttiin Karkkilan maisemiin.

Mainiot Maisemat

Hankeaika:                               2017
Hankkeen hallinnoija:              Etelä Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
Rahoitus:                                  Uudenmaan ELY-keskus, kehittämishanke
Pähkinänkuoressa:                  Mainiot maisemat -hanke on vuoden kestävä esiselvityshanke. Hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen ja siinä selvitetään maiseman tuotteistuksen mahdollisuuksia Uudenmaan valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla ja koko Uudenmaan alueella etsitään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja maiseman- ja luonnonhoitoon.
Lisätietoa:                                   https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/mainiot-maisemat-6932

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ