EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) 2023-2027

Tänä vuonna (2023) on alkanut uusi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kausi (CAP 2023-2027). Kansallisessa CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023−2027 mukaisesti Uudenmaan maaseudun kehittämisen painopisteenä on:

  • kannattava ja kestävä alkutuotanto
  • vireät ja elinvoimaiset kylät
  • älykäs ja kehittyvä elinkeinotoiminta
  • puhtaat vesistöt ja monimuotoinen luonto ja
  • aktiivinen ilmastotoimija

Lue lisää:

Jokaiselle painopisteelle on määritelty päämäärät, priorisoidut keinot niihin pääsemiseksi sekä esitetty esimerkkejä toimenpiteistä.

Uudenmaan toimet ovat yhteneviä CAP-suunnitelman läpileikkaavien teemojen kanssa. Selkeästi kaikkein tärkeimpänä toimenpiteenä kaikissa alueen tavoitteissa on yhteistyö ja verkostojen rakentaminen. Läpileikkaavia teemoja ovat myös toimijoiden osaamisen, digitalisaation ja innovaatioiden edistäminen, sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistävät toimet.

Ruokavirasto tiedottaa maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatalouden investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen hakujen avautumisesta ja tiedotamme siitä sivullamme.

Leader-ryhmät ovat laatineet omat paikalliset kehittämisstrategiansa ohjelmakaudelle 2023−2027.

Maaseutuohjelma 2014-2020 ja siirtymäkausi 2021-2022

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Maaseuturahaston varoja myönnettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (maaseutuohjelmasta) kaudella 2014-2020 ja siirtymäkaudella 2021-2022.

Lue lisää maaseutuohjelman päättyneen kauden tuloksista: