Maaseutuohjelma

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko maaseudun ympäristölle.

Uudellamaalla toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa oman alueellisen toteuttamissuunnitelman sekä Leader-ryhmien paikallisten strategioiden mukaisesti. Alueellisessa suunnitelmassa ja paikallisissa strategioissa otetaan kantaa siihen, mihin maaseudun kehittämistoimiin alueella halutaan erityisesti panostaa.

Uudenmaan alueellisen strategian päätavoitteet ovat:

  • Menestyvä elinkeinoelämä
  • Energiatehokas maaseutu ja puhdas ympäristö
  • Hyvinvoiva maaseutuväestö

Lue laajassa yhteistyössä valmistettu alueellinen Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelma.

Paikalliset Leader-ryhmien kehittämisstrategiat ovat:

Ohjelmakautta 20142020 on jatkettu siirtymäkaudella 20212022 ja uusi ohjelmakausi 20232027 käynnistyy vuoden 2023 alusta.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Ruokaviraston kautta.

Hanke- ja yritystukia haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä. Uudellamaalla Leader-ryhmät rahoittavat paikallisia ja pienempiä maaseudun yritys- ja kehittämishankkeita, kun taas ELY-keskus rahoittaa pääasiassa laajempia, koko aluetta tai esimerkiksi toimialaa laajemmin edistäviä kehittämishankkeita tai isompia yritystukihankkeita maaseudulla.

CAP27

Yhteinen maatalouspolitiikka uudistuu ja valmistelu ohjelmakaudelle 2023-2027 on parhaillaan käynnissä. Kansallisessa CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023−2027 (linkki kehittämissuunnitelmaan Doria-julkaisuarkistossa) mukaisesti Uudenmaan maaseudun kehittämisen painopisteenä on:

  • kannattava ja kestävä alkutuotanto
  • vireät ja elinvoimaiset kylät
  • älykäs ja kehittyvä elinkeinotoiminta
  • puhtaat vesistöt ja monimuotoinen luonto ja
  • aktiivinen ilmastotoimija

Jokaiselle painopisteelle on määritelty päämäärät, priorisoidut keinot niihin pääsemiseksi sekä esitetty esimerkkejä toimenpiteistä.

Uudenmaan toimet ovat yhteneviä CAP-suunnitelman läpileikkaavien teemojen kanssa. Selkeästi kaikkein tärkeimpänä toimenpiteenä kaikissa alueen tavoitteissa on yhteistyö ja verkostojen rakentaminen. Läpileikkaavia teemoja ovat myös toimijoiden osaamisen, digitalisaation ja innovaatioiden edistäminen, sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistävät toimet.

Maa- ja metsätalousministeriön on toimittanut kansallinen CAP-suunnitelma Euroopan komission käsittelyyn. Käytännön toimien odotetaan alkavan vuonna 2023, jolloin myös Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023−2027 toimeenpano alkaa.

Leader-ryhmät valmistelevat parhaillaan omia paikallisia kehittämisstrategioita ohjelmakaudelle 2023−2027.

Linkkejä: