Leader

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. 
Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät edistävät oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä myöntämällä rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen projekteille. Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahaston lisäksi valtiolta ja alueen kunnilta. 

Suomessa on 52 Leader-ryhmää, jotka tekevät paikallisen kehittämisstrategian oman alueen kehittämiseksi ja valitsevat rahoitettavat hankkeet. Leader-ryhmän paikallinen ote näkyy myös siinä, että valintoja ja linjauksia tekevässä Leader-ryhmän hallituksessa on käytössä kolmikantaperiaate: mukana on omalta seudulta niin asukkaita kuin julkisen tahon ja yhdistysten tai yritysten edustajia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Leader-toiminnan voimavarana on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. 

Linkkejä:
Leader-Suomi kotisivuille 

Uudenmaan Leader-ryhmät

Uudellamaalla toimii neljä Leader-ryhmää: EMO, Pomoväst, SILMU ja Ykkösakseli. Leader-ryhmät kattavat Uudenmaan maaseutualueet. Isompien kaupunkien kaupunkimaiset keskustaajamat on rajattu maaseuturahaston rahoituksen ulkopuolelle ja esimerkiksi Helsinki, Järvenpää, Kauniainen ja Kerava ovat kokonaan Leader-toiminnan ulkopuolella. 

Uudenmaan_Leader-ryhmät_aluekartta.
Kartassa näkyvät Ykkösakselin, Pomovästin, EMO:n ja SILMU:n alueet.

EMO

Maaseutu ja kaupunki kohtaavat EMO:n alueella, keskellä kehittyvää Etelä-Suomea. Alueen kahdeksan kuntaa – Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa – tarjoavat monipuolisesti palveluita ja toisaalta maaseudun rauhaa. Pääkaupungin läheisyys, sujuvat liikenneyhteydet, lentokenttä ja monipuolinen luonto luovat edellytykset asumiselle ja yrittämiselle.  

Alue: Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa.

Linkkejä:


Pomoväst

Pomoväst rf on vuodesta 1997 lähtien tehnyt aktiivista maaseudun kehittämistyötä Hangon, Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen alueilla. Toiminta-alueellamme on asukkaita vajaat 90 000 ja aluettamme leimaa pääkaupunkiseudun läheisyys, monipuolisuus, rannikko, kulttuuri ja kaksikielisyys. Tärkeä osa meitä on myös saaristo, jonka väkiluku moninkertaistuu kesäisin vapaa-ajan asukkaiden muuttaessa mökeilleen. Länsi-Uusimaa on kulttuuririkasta, vanhaa maatalousaluetta, mutta myös yritysrakenne on varsin monipuolista.  

Alue: Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Raasepori ja Siuntio 

Linkkejä:


SILMU

Kehittämisyhdistys SILMU ry, eli SILMU, on kaksikielinen Leader-ryhmä, joka on perustettu vuonna 2007. SILMU on vahva alueellinen yhdistys, jonka toiminnan kulmakivenä on tukea paikallista kehittämistyötä Leader -periaatteiden mukaisesti yhdeksän elinvoimaisen kunnan alueella. Alueella sijaitsee upeita perintö-, luonto- ja kulttuurikohteita. SILMUn toiminta-alueella asuu n. 120 000 asukasta. 

Alue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo 

Linkkejä:


Ykkösakseli

Ykkösakseli on Läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva ryhmä. Asukkaita tällä varsin laajalla toiminta-alueella on yli 140 000. Ykkösakselin Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämisstrategian painopisteet ovat:
A. vahvistuva paikallisuus,
B. toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä ja
C. alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yritystoiminta.  

Alue: Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti 

Linkkejä: