Leader-ryhmät vetoavat päättäjiin: Maaseutua paikallisesti kehittävään toimintaan tarvitaan ensi kaudelle isompi tuki!

Suomen kaikki 55 Leader-ryhmää vetoavat, että Suomi kohdistaisi kansallisesta CAP27-strategian
maaseuturahaston osuudesta 10 % Leader-toimintaan. Suomi on pitänyt aina Leader-toimintaan
antamansa kansallisen rahoituksen EU-säädösten edellyttämällä minimitasolla eli 5 prosentissa.
Monet muut EU-maat ovat tukeneet kansallisesti Leader-toimintaa suuremmalla osuudella
tehokkaan Leader-toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien ja yhdistysten hankkeisiin. Toiminta kehittää
suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta aitojen tarpeiden pohjalta. Leader-ryhmät aktivoivat,
innostavat, tiedottavat, kouluttavat sekä toimivat hankkeiden toteuttajien apuna antaen heille
ilmaista neuvontaa. Ryhmät toteuttavat myös omia hankkeita toimien näin itsekin merkittävinä
aluekehittäjinä ruohonjuuritasolla.

Suomessa on toteutettu Leader-toimintamallia menestyksekkäästi jo 25 vuoden ajan. Toiminnasta
on vuosien varrella karttunut hyviä kokemuksia sekä paljon kiitosta kentältä. Leader-tuilla on muun
muassa kunnostettu kylätaloja, hankittu harrastusvälineitä lapsille ja nuorille, tuettu ikäihmisten
palveluita, autettu yrityksiä investoimaan ja siten luomaan uusia työpaikkoja sekä luotu infraa
esimerkiksi matkailua varten.

Vuosina 2014–2020 Suomen Leader-ryhmien käytössä oli 300 miljoonaa euroa julkista rahaa
maaseudun kehittämiseen. Siitä maaseuturahaston osuus on 42 % eli 126 miljoonaa. Loppu rahoitus
tulee valtiolta (38 %) ja kunnilta (20 %).

Uudellamaalla toimii neljä Leader-ryhmää, joiden rahoituskehyksistä suuntautui vuosina
2014–2020 Uudellemaalle yhteensä noin 14 miljoonaa euroa: Eteläisen Maaseudun Osaajat 2,3 milj. euroa;
Pomoväst 3,8 milj. euroa; SILMU 5,0 milj. euroa ja Ykkösakseli 2,9 milj. euroa. Euroopan Unionin
Maaseuturahaston osuus (42 %) koko Uudenmaan potista on ollut siis noin 6 miljoonaa euroa.

Uudenmaan Leader-ryhmät ovat viimeisen seitsemän vuoden aikana rahoittaneet lähes 350
maaseutua kehittävää hanketta, joissa on tehty yhteensä 85 000 tuntia talkootyötä.
Leader-tuet kohdistuvat suoraan ruohonjuuritasolle aitoihin, paikallisiin kehittämistarpeisiin.
Kyseessä on siis todellinen alhaalta ylöspäin -kehittämistyökalu. Tuet, joita myönnetään esimerkiksi
paikallisille yrittäjille, yhdistyksille, kunnille ja oppilaitoksille, saadaan moninkertaisesti takaisin
hyvinvoinnin ja lisääntyneen elinvoiman muodossa.

Maaseutu elää tällä hetkellä globaalin pandemian myötä uutta mahdollisuuksien aikakautta, jolloin
on tärkeää edelleen jatkaa maaseudun kehittämistä ja maaseudulla asuvien ihmisten monipuolista
tukemista.

Suomi tulee saamaan tulevalla ohjelmakaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen
EU-rahoitusta enemmän kuin aiemmin, joten on perusteltua nostaa myös Leader-toimintaan
annettavaa rahoitusta. Leader-ryhmille avautuu uudella CAP-kaudella uusia tehtäviä, kuten Älykkäät
kylät, pienimuotoinen maatalous ja koronapandemia- elvytys. Suomen 55 Leader-ryhmää vetoavat,
että Suomi kohdistaisi kansallisesta CAP27-strategian maaseuturahaston osuudesta 10 %
Leader-toimintaan, jotta Leader-ryhmät voivat jatkossakin toimia koko Suomen kehittämisen tukena.

Myös Maaseutupolitiikan neuvosto on esittänyt 10 %:n rahoitusosuuden käyttöönottoa.

Uudenmaan Leader-ryhmät:

Leader Eteläisen maaseudun osaajat EMO/Keski-Uusimaa: Esko Pietari, p. 0505732972,
EMO ry:n kotisivuille tästä linkistä »
Leader Pomoväst/Länsi-Uusimaa: Gunilla Wasström, p. 0447213920, Pomovästin kotisivuille tästä linkistä »
Leader SILMU/ Itäinen Uusimaa: Saija Kommers p. 0414426602, SILMUn kotisivuille tästä linkistä »
Leader Ykkösakseli/Karkkila, Lohja, Vihti: Maarit Teuri, p. 0400982236, Ykkösakselin kotisivuille tästä »

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ