Peltomaisema

Joulukuussa kajahtaa kerääjäkasveista

ProAgria Etelä-Suomen webinaarit joulukuussa tarjoavat tuhdisti tietoa kerääjäkasveista. Mietitikö mitä hyötyä kerääjäkasveista on? Miten ne vaikuttavat maan kasvukuntoon ja viljelykasvien satoon? Entä mitä viljelytekniikassa tulisi ottaa huomioon, että niiden avulla saavutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty. Mitä eroja yleisimpien kerääjäkasvilajien ominaisuuksissa on?

Kerääjäkasvit maanparantajina -webinaarissa 02.12.2021

kuulet neuvoja ja käytännön kokemuksia kerääjäkasvien viljelystä maanparannuksen näkökulmasta! Puhujina erikoistutkija Hannu Känkänen Luonnonvarakeskuksesta ja kasviasiantuntija Marko Sairasalo. Ohjelmassa lisäksi lyhyt katsaus uuden CAP27-ohjelmakauden kannusteista ja ehdoista kerääjä- ja maanparannuskasvien viljelyssä.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen (1.12. klo 12 mennessä) webinaariin:
https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/keraajakasvit-maanparantajina-webinaari-17404

Kasvinsuojeluaineet alus- ja kerääjäkasvien kanssa -webinaarissa 09.12.2021

selviää, miten sopivat yhteen aluskasvit ja rikkakasvien torjunta-aineet. Mitä kaikkea tulee huomioida rikkakasviaineiden valinnassa vai pitäisikö aluskasvit valita lohkon rikkakasvilajiston perusteella? Keskustelemassa ovat ProAgria Etelä-Suomen Netta Leppäranta ja Luken Heikki Jalli. Tilaisuudessa julkaistaan Maaneuvo-hankkeessa tuotettu Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö kerääjäkasvien viljelyssä -muistikortti. Muistikortti sisältää myös taulukon rikkakasviaineiden tehoaineiden soveltuvuudesta eri alus- ja kerääjäkasveille.

Hoida ilmoittautuminen 8.12. klo 12 mennessä
https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/kasvinsuojeluaineet-alus-ja-keraajakasvien-kanssa-webinaari-17408

Webinaarit järjestetään maaseudun kehittämishankkeiden (Elina II, Satotason nosto, TyVi (Tietoa ja työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi), Sääski – maatalouden ja vesienhoidon yhteistyö) sekä Maaneuvo-hankkeen (BSAG) yhteistyönä.

Elina II– hankkeessa kehitetään Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla toimivien maatilayritysten johtamisosaamista sekä maatilakokonaisuuden hallintaa ympäristövaikutuksineen.

Satotason nosto Uudellamaalla – esiselvityksen pohjalta on tarkoitus valmistellaan ympäristötoimia tukeva satotason nostoon tähtäävä jatkohanke Etelä-Suomen alueelle. Keskeisenä hyötynä on maatalouden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä lähialueiden eli Viron ja Ruotsin toimintamalleja ja niistä saatuja tietoja.

TyVi (Tietoa ja työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi)-hanke edistää maatilojen valmiuksia vastata äärevöityviin sääolosuhteisiin ja edellytyksiä ylläpitää tai kasvattaa maan hiilivarastoa maankasvukunnon avulla.

Sääski – maatalouden ja vesienhoidon yhteistyö – hankkeessa vesistön valuma-aluetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti samalla kun tavoitellaan maan vesitalouden, hiilensidonnan, kasvukunnon parantamista sekä vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämistä kalatalous ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.

Maaneuvo-hankeessa halutaan viedä käytäntöön kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely. Hanke pureutuu nimenomaan pullonkauloihin, joita toiminnan laajamittaisessa käytäntöön viemisessä on: osaavien neuvojien koulutus sekä tulosten vieminen käytäntöön neuvojille ja viljelijöille.

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ