Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä – hanke edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja jo toimivien yritysten kehittymistä maaseutualueilla

Onnistunut yritystoiminta on suunniteltu huolellisesti pieniä yksityiskohtia myöten.

Yritysneuvonnan tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämisessä sekä kertoa maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Neuvonnan avulla tehdyt hakemukset ovat olleet myös rahoittajan mieleen, sillä neuvoja on jo osannut ohjeistaa hakijaa ja auttaa oikeiden liitteiden teossa. Lisäksi prosessin aikana yrityksen toimintaa käydään läpi ja esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmasta on neuvojakin voinut antaa palautetta. Yrittäjille on hyödyllistä keskustella ulkopuolisen neuvojan kanssa omasta toiminnastaan. Rahoitushakemusta varten tehdyt liitteet ja laskelmat voivat helpottaa esimerkiksi pankin kanssa asiointia.

Hymy II Uusimaa -hankkeen avulla on neuvottu jo satoja yrittäjiä. Hanketta toteuttavat ProAgria Etelä-Suomi, NSL ja Uudenmaan Yrittäjät ja se on rahoitettu maaseutuohjelmasta Uudenmaan ELY-keskuksen kautta.
Hanke on tarkoitettu palvelemaan maaseutuyrityksiä, joilla on
 • uusi yritysidea
 • halu kehittää toimintaansa
 • yrityksen muutostilanne edessä

tai jotka tarvitsevat

 • tietoa rahoitusmahdollisuuksista
 • asiantuntija-apua yritystukihakemuksen tekemiseen

  Saunarakennuksen laajennuksen ansiosta Nuuksion Taika voi ottaa vastaan suurempia ryhmiä viihtyisyydestä tinkimättä.
 • apua investoinnin suunnittelussa
 • verkostoja kehittyäkseen muiden kanssa
 • liiketoiminnan ohjausta
 • uusinta tietoa maaseutuyritysten nykyaikaisesta liiketoiminnasta

HYMY-hankkeen kautta neuvontaa on tarjolla uusmaalaisille maaseudulla toimiville yrityksille sekä maatilojen yritystoiminnalle. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä -hankkeen yhteystiedot löytyvät tästä linkistä »

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ