Hakuajat

Yritys- ja hanketukien valintajaksot 2022–2023 Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Maaseutuohjelman hanke-, yritys ja maatalouden rakennetukia voi normaalisti hakea jatkuvasti ELY-keskuksesta, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen.

HUOM! Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämien maaseuturahaston tavanomaisten yritys- ja hanketukien sekä maatalouden rakennetukien valintajaksot ovat päättyneet vuodelta 2022 ja samalla koko nykyiseltä maaseuturahoituksen ohjelmakaudelta (2014-2022). Osaa elpymisvarojen hauista on jatkettu, ks. alta yritystuen valintajakson kohdalta.

Vuonna 2023 alkaa uusi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kausi (CAP 2023-2027) ja silloin on haettavissa lisää maaseudun yritys- ja hanketukia. Seuraavan kerran ELY-keskukset myöntävät maatalouden investointi- ja aloitustukia vuoden 2023 puolella, jolloin käytössä ovat uuden EU-rahoituskauden varat ja uudet tukiehdot. Ruokavirasto tiedottaa uuden rahoituskauden haun aloitusajankohdasta ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat tarkentuneet. Arvion mukaan haku voidaan avata Hyrrä-asiointipalvelussa vuoden 2023 ensimmäisien kuukausien aikana.

Yritystuet (sisältäen EU:n elpymisvarat)

Hakua EU:n elpymisvaroihin on jatkettu 30.11.2022 asti seuraavien tukien osalta: mikro- ja pienyritysten siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön, biokaasurakentaminen ja harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnittelu. Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta 24.10.2022: Tukea maaseudun yritysten energiainvestointeihin voi hakea 30.11.2022 saakka – Ruokavirasto

Tavanomaisia maaseudun yritystukia ei ole haettavissa tällä hetkellä: tämän vuoden viimeinen valintajakso yritystuissa päättyi 15.10.2022.

Hanketuet (sisältäen yritysryhmähankkeet)

Ei haettavissa tällä hetkellä: tämän vuoden viimeinen valintajakso hanketuissa päättyi 30.9.2022.

Maatalouden investointituet

Ei haettavissa tällä hetkellä: tämän vuoden viimeinen valintajakso maatalousinvestointien rahoituksessa päättyi 15.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin näiden päivämäärien jälkeen lähetettyihin hakemuksiin kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä.

Nuoren viljelijän aloitustuki

Ei haettavissa tällä hetkellä: tämän vuoden viimeinen valintajakso nuoren viljelijän aloitustuessa päättyi 31.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin näiden päivämäärien jälkeen lähetettyihin hakemuksiin kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä.

Tukien haku Leader-ryhmistä

Leader-ryhmillä on hanke- ja yritystuissa jatkuva haku ja hakemusten käsittelypäivämäärät vaihtelevat hallitusten kokousten mukaisesti. Hakijan kannattaa olla yhteydessä oman alueen Leader-ryhmään, jotta saa ajantasaista tietoa käsittelypäivämääristä ja yritys- ja kehittämistukien hakemisesta.

Leader-ryhmien kotisivuille pääset näistä linkeistä:

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ