Kipsinlevitystä, traktori pellolla.
|

Haku peltolohkojen maksuttomaan kipsikäsittelyyn myös Uudellamaalla on auennut 7.6.2022

Suojellaan yhdessä suomalaista ruokaa – maalla ja merellä! Maksuton kipsin levitys on laajentunut koko Suomen rannikkoalueen pelloille, myös Uudellemaalle.

Kipsi on vanha maanparannusaine. Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin. Kipsin on arvioitu olevan kustannustehokkaampi ja nopeavaikutteisempi kuin yksikään toinen nykyisin käytössä oleva maatalouden vesiensuojelukeino.

Voit hakea maksutonta kipsikäsittelyä ja neuvontaa, jos hallinnassasi on käsittelyyn soveltuvia peltolohkoja. Neuvontaa ja kipsikäsittelyä voi hakea erikseen, eivätkä ne ole toisiinsa sidoksissa. Kipsikäsittelyn tarjoaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima KIPSI-hanke, joka on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (Next Generation EU). Kipsineuvonnasta vastaa ProAgria.

Lue lisää KIPSI-hankkeen kotisivuilta. Kuva: Petri Ekholm.

Kipsinlevitystä, traktori pellolla.
TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ