Green Care -palveluita syntyy yrittäjien yhteistyöllä

Ideoita lentää ja tunnelma on korkealla pöydän ympärillä Katriina Mähösen vanhassa navetassa Kuggomissa. Kuusi hyvinvointiyrittäjää, jotka toteuttavat Luo Hyvää –hanketta, puhuvat toistensa päälle kuvaillessaan mitä hankkeen myötä syntynyt yhteistyö on heille merkinnyt. Äsken he kaikki ruokkivat piha-aitauksessa alpakat ja rapsuttivat koiraa. Kaikki nämä eläimet ovat mukana, kun tarjotaan eläinavusteisia terapiamuotoja.

Yrittäjistä huomaa selvästi, että hankkeessa tehty yhteistyö on koettu mahdollisuutena kehittyä ja laajentaa toimintaa yrittäjinä. Pelkoa kilpailusta tai ideoiden varastamisesta ei todellakaan ole.

-Yrittäjänä on aina hyvin yksin miettiessään vaihtoehtoja, sanoo Katriina Mähönen. Porukassa saamme enemmän aikaiseksi. Yksi osaa tämän asian, ja tuo toisen. Vaikka osa meistä tunsi toisemme jo ennen hanketta, vasta nyt on saatu aikaan toimiva verkosto.

Osa yrittäjistä oli toiminut jo kauan, osa oli uusia juuri aloittaneita yrittäjiä, kun he tapasivat hankkeen alussa keväällä 2016. Yhteistä heille on se, että kaikki yrittäjät tarjoavat hoitoa tai terapiaa, jossa eläimillä ja luonnolla on suuri merkitys. He haluavat kehittää toimintaansa, mutta ovat myös törmänneet rajoituksiin, jotka johtuvat siitä, että he toimivat yksin. Yhteisen toiminnan siemen kylvettiin viime keväänä, kun Katriina Mähönen, Katja Kiuru, Marijo Honkanen ja Malena Blomqvist osallistuivat ProAgrian järjestämään Green Care lab –työpajaan ja he saivat tietää mahdollisuudesta toteuttaa kehittämishanke yritysryhmänä. Muut yrittäjät hyppäsivät samaan kyytiin ja hankesuunnitelma kirjoitettiin kuukaudessa.

-Olimme kaikki valmiita johonkin uuteen ja se mahdollisti asioiden etenemisen niin nopeasti, sanoo Eerika Korhonen.

Yrittäjien yhteistyön tuloksena on myös syntynyt aivan uusia palveluja.

-Olemme kehittäneet palveluita, joita voimme tarjota yhdessä, kertoo Katriina Mähönen. Esimerkiksi Päivin kanssa teemme yhteistyötä siten, että hän voi vastaanottaa asiakkaitaan täällä minun tilallani.

-Kun on kyseessä pari- tai perheterapia, suhteet näyttäytyvät aivan eri tavalla tässä ympäristössä kuin tavanomaisella vastaanotolla, kertoo Päivi Purovesi. Ympäristöstä saa voimaa ja eläimet saavat ihmisen rentoutumaan.

Uusi mahdollisuus yrittäjille

Yritysryhmien kehittämistuki on uusi tukimuoto tällä ohjelmakaudella maaseudun kehittämisessä. Yritysryhmät, joissa on vähintään kolme yrittäjää mukana, voivat saada tukea toimintansa kehittämiseen. Tuki on 75% kaikista kustannuksista. Yritysryhmähankkeessa on sekä yhteisiä että yksilöllisiä osia siten että yhteiset osat koskevat kaikkia yrittäjiä ja yksilölliset osat voidaan räätälöidä yksittäisen yrittäjän tarpeiden mukaan.

Yrittäjien mielestä on hyvä, että on olemassa ulkopuolinen hankehallinnoija. Tätä hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Suomen yritysneuvoja Auli Teppinen.

-Tällaisen hankkeen hallinnointi vaatii paljon erityisosaamista, sanoo Katriina Mähönen. Jos hallinnoija olisi myös yrittäjä, joka myös osallistuu hankkeeseen, olisi vaara, ettei hallinnointia hoidettaisi näin hyvin, koska yrittäjän täytyisi huolehtia myös yrityksestään. Meillä on ollut onni saada yritysneuvoja Auli Teppinen ohjaksiin, muuten emme olisi päässeet näin pitkälle.

Luo Hyvää –hankkeessa yrittäjät ovat yhdessä tehneet markkinointimateriaalia, kuten nettisivut ja esitteen, järjestäneet messuja ja avoimia tilaisuuksia, joissa ovat kertoneet toiminnastaan. Keväällä ohjelmassa on matka Norjaan, jossa Green Care –palveluissa ollaan Suomea edellä.

Yrittäjien yksilöllistä osaamista parantavat toimet ovat olleet kursseja ja koulutuksia, jotka parantavat heidän osaamistaan.

-Tällä tavoin olen saanut mahdollisuuden osallistua kursseille, jotka muuten eivät olisi olleet mahdollisia, sanoo Katriina Mähönen. Koulutukset voivat olla kalliita yrittäjille, vaikka kyse olisi vain muutaman päivän koulutuksesta.

-Hanke on ollut myös joustava siinä mielessä, että jos jokin koulutus on peruuntunut tai ei ole voinut osallistua, on tehty muutos hankesuunnitelmaan eikä ole tullut ongelmia, kertoo Malena Blomqvist.

Räätälöityjä palveluja

Maaliskuussa yrittäjät kutsuvat kuntien ja eri organisaatioiden edustajia Loviisasta ja sen lähialueilta avoimeen keskustelutilaisuuteen, jossa kartoitetaan alan palvelujen tarpeita ja tarjontaa. Yhteistyön avulla yrittäjät voivat taas luoda uusia palveluja yhdessä.

-Yhdessä voimme räätälöidä sellaisia palveluja, joita emme yksin pystyisi tarjoamaan.

Green Care käsitteenä tarkoittaa hoivapalveluja, joiden toteuttamisessa eläimillä ja luonnolla on tärkeä rooli.

Fakta

Hankkeen nimi: Luo Hyvää

Osallistujat:                                  
Luontoäidin Hyvinvointipalvelut Marijo Honkanen
Malenan Maatila Malena Blomqvist
Oivallusvaara Eerika Korhonen ja Janne Tuovila
Firma Päivi Purovesi
Firma Villitarha Katriina Mähönen
Kiurunmäki Katja Kiuru

Hankehallinnoija: ProAgria Etelä-Suomi

Budjetti:                                                                      
Yhteiset toimenpiteet 46 000 euroa, josta osallistujat maksavat 25%, joka jaetaan tasan yrittäjien kesken, n. 1900 euroa/yrittäjä. Yhteensä yrittäjät satsaavat 3000 – 17 500 euroa riippuen siitä, mitä yksilöllisiä toimenpiteitä he ovat valinneet toteutettavaksi.

Hankeaika: 1.6.2016 – 31.5. 2018

Nettisivut: luohyvaa.fi