|

Elävää historiaa Rintamamuseolla

Hangon rintamamuseon toiminta alkoi 1981, kun sodanaikaiseen rintamalinjaan perustettiin korsumuseo. Museon läheisyydessä kulkee vuosien 1940-1941 Neuvostoliiton ja Suomen raja, sillä Neuvostoliitto oli vuokrannut alueen Suomelta.

Sotaveteraani Stig Häggströmin ansiosta alueelle saatiin muutama parakkirakennus ja vuonna 1987 avattiin pieni kahvila Bunkerblomman (Punkkerin kukka) ja näyttely. Häggströmillä oli hyvät suhteet silloiseen Neuvostoliittoon ja hän sai kerättyä sieltä paljon materiaalia, kertomuksia ja valokuvia. Näyttelyä on laajennettu sitä mukaa, kun materiaalia on saatu lisää.

Yhdistyksen perustaminen
Stig Häggströmin kuolema 2012 aiheutti museon toiminnan jatkumiselle suuren haasteen, sillä hänen panostaan museon ylläpidossa ja kehittämisessä oli vaikea korvata. Museo kertoo Suomen historian tärkeästä vaiheesta, Hangon miehityksestä, ja hyvin alkanutta työtä haluttiin jatkaa. Sotahistoriallinen seura perustettiin Länsi-Uudellemaalle 2015 ja yhdistys osti museon sekä sen kokoelman tammikuussa 2016.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Martina Lindberg sekä kahvilan vakioasiakas Kalle

Uusia tuulia
Yhdistys asetti toiminnan tavoitteeksi museon kehittämisen alueen kiinnostavaksi vierailukohteeksi. Rahoitus oli turvattu puoleksitoista vuodeksi eteenpäin, sillä museolle oli myönnetty hankerahoitusta yhteensä 235 000€.

-Suurin projekti oli vanhan rakennuksen täydellinen remontti, jossa vaihdettiin koko talon tekniikka sekä parannettiin eristystä. Tämän ansiosta toimintaa voidaan pyörittää myös talvella, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Martina Lindberg.

Lindberg on palkattu hoitamaan yhdistyksen hankehallinnointia.

-Olemme hakeneet ja myös saaneet paljon rahoitusta muualtakin näiden EU-hankkeiden lisäksi, hän kertoo. Talousarviomme on ollut noin 800 000€ kahdelle vuodelle, tähän hankkeeseen on panostettu paljon rahaa. Olemme rakennuttaneet myös huoltorakennuksen, jossa on wc-tilat sekä keittiö, pieni toimisto ja kokoushuone muuta toimintaa varten.

Investointia ja kehittämistä
Lisärakennuksen peruskivi muurattiin 31.10.2016 ja puolessatoista vuodessa tapahtui paljon. Rakentajat olivat ammattilaisia ja jopa säät suosivat rakentamista. Kaikki sujui aikataulun mukaisesti.

-Investointihanke on periaatteessa valmis ja ELY-keskuksen tekemä tarkastus on valmis, kertoo Lindberg.

-Kehittämishankkeeseen sisältyy uuden perusnäyttelyn kokoaminen sekä esinekokoelman luettelointi. Kokoelma on hyvin laaja ja luetteloitavaa riittää. Kehittämishankkeeseen kuuluu myös toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, listaa Lindberg.

Kokonaisrahoitus
-Alusta lähtien LEADER-ryhmä Pomovästissa meidät on otettu hyvin vastaan, kuten muuallakin. Hankkeemme rahoituksesta noin neljännes muodostuu EU-osuudesta. Svenska kultrufonden on rahoittanut myös näitä EU-hankkeita, mutta sen lisäksi he ovat myös tukeneet toimintaa suoraan. Näistä tulee toinen neljännes rahoituksesta.

Pienemmät lahjoitukset, lipputulot, vapaaehtoiset maksut muodostavat vajaan neljänneksen ja viimeisen neljänneksen muodostaa Tammisaaren Rotary –kerhon osuus. He lahjoittivat jäseniensä ja heidän kontaktiensa avustuksella materiaalia, rahaa ja palveluita yhteensä noin 230 000 euron arvosta.

Museon avajaiset

-Museo avattiin yleisölle 4.7.2017, puolustusvoimain lippujuhlan päivänä. Jo ennen sitä kutsuvieraille oli järjestetty tilaisuus 2.6. Tuolloin sisäpihallemme kokoontui 450 ihmistä, mukana oli jopa 15 sotaveteraania, joista kolme oli palvellut juuri Hangon rintamalla. Tunnelma oli hyvin juhlallinen, kuvailee Martina Lindberg.

Rintamamuseon toimintaa kehitetään edelleen.
-Nuoriso on suurin kohderyhmämme. Koululaisryhmät voivat tulla tutustumaan museoon maksutta saamamme tuen ansiosta. Tällä hetkellä kehitämme materiaaleja, jotka soveltuvat erilaisille ja eri ikäisille vierailijaryhmille. Aikuisille, lukiolaisille tai esikoululaisille ei voi kertoa asioista samalla tavalla. Teemme yhteistyötä ammattikasvattajien ja opettajien kanssa, jotta saamme tietää eri ikäryhmien tarpeista, kertoo Lindberg.

Hanke: Frontmuseet.fi
Tuenhakija: Krigshistoriska Föreningen i Västnyland r.f.
Rahoitettu LEADER-ryhmä Pomoväst ry:n kautta
Hankeaika: 1.7.2016–30.6.2018
Kokonaisrahoitus: 99 500€
Rahoitusmuoto: kehittämishanke
Toimenpide: Maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen
Alatoimenpide: Kulttuuri- ja luonnonperintö
Tavoite: Kehittämishanke Frontmuseet.fi käsittää Rintamamuseon näyttelyesineiden luetteloinnin, uuden näyttelyn suunnittelun sekä tulevan toiminnan suunnittelun.

Hanke: Frontmuseum.fi, investointihanke
Tuenhakija: Krigshistoriska Föreningen i Västnyland r.f.
Rahoitettu LEADER-ryhmä Pomoväst ry:n kautta
Hankeaika: 1.10.2016–1.7.2018
Kokonaisrahoitus: 381 458€
Rahoitusmuoto: kehittämishanke
Toimenpide: Maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen
Alatoimenpide: Kulttuuri- ja luonnonperintö
Tavoite: Museorakennuksen remontointi sekä uuden huoltorakennuksen rakentaminen Hangon rintamamuseoon Lappvikiin.

Tietoa:

Mavi – maaseudun hanketuet>>

Pomoväst r.y. yhteystiedot>>

Hangon rintamamuseo>>

Teksti: Annika Söderholm-Emas

Käännös: Ammi Malkamäki

Kuvat: Yngve Källberg

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ