Talon katto

Aurinkopaneeleja Bromarvissa

Aihe Ammi, Yleinen, Yritys

Runa-Linn ja John Silander pyörittävät Tallbackan puutarhaa Bromarvissa. Heidän viides kasvukautensa on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kirkas auringonpaiste lämmittää nuoria yrittäjiä erityisesti, sillä se tuottaan puutarhalla tarvittavan energian.

Tallbackan puutarhan tavoitteena on olla kestävä yritys. Aurinkopaneelit ja uudet energiaratkaisut viestivät ympäristöystävällisestä ajattelusta tilalla. Yrittäjäpariskunta haluaa kantaa vastuunsa ympäristöasioista ja haluavat olla mukana ratkaisemassa ongelmia.

– Tallbacka haluaa luopua fossiilisista polttoaineista ja siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin. Tästä syystä olemme valinneet aurinkopaneelit, kirjoittivat yrittäjät investointitukihakemuksessaan Uudenmaan ELY-keskukseen 2019.

Puulämmitys teetti töitä

Yrityksen energiaratkaisu tuli ajankohtaiseksi, kun John alkoi laskea puulämmityksen kustannuksia sekä siihen kuluvaa aikaa. Yrityksen sekä kodin puulämmitys vaati useita työtunteja viikossa. Lämmitykseen kuluvan työajan voisi käyttää paremminkin, hän totesi ja jatkoi laskemista ja suunnittelua.

Muutamat tutut yrittäjät olivat investoineet aurinkopaneeleihin jo aiemmin, ja heidän kanssaan käydyt keskustelut laittoivat vauhtia Tallbackan suunnitelmiin. Kaikki aurinkopaneelit asentaneet yrittäjät olivat hyvin tyytyväisiä tekemiinsä ratkaisuihin. Runa-Linn ja John saivat heiltä myös arvokkaita neuvoja investointituen hakuun.

Runa-Linn ja John päättivät rakentaa aurinkopaneelit, jotka tuottavat noin 40 kWh energiaa ja joihin sai hakea tukea Uudenmaan ELY-keskuksesta. Valittu järjestelmä oli suurin tilalle sopiva ratkaisu. ELY-keskuksesta haettava tuki on 40% investoinnin kokonaiskustannuksista, kun investoidaan yrityksen ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. Takaisinmaksuaika muodostui kohtuullisen lyhyeksi ja kokonaiskustannukset pysyivät kohtuullisina.

Aiemmista suunnitelmista suuntaviivoja tulevaan

Vuosi 2017 oli ensimmäinen viljelykausi, jolloin Runa-Linn ja John viljelivät Tallbackan puutarhalla yrittäjinä. Ennen sukupolvenvaihdosta toimintaa oli suunniteltu ja tehty laskelmia ja liiketaloussuunnitelma. Apuna suunnittelussa oli ollut Henrik Lassas NSL:stä (Ruotsinkielinen maatalouden neuvontajärjestö). Suunnitelmia oli toteutettu kaksi vuotta ja sitten tuli aika päivittää niitä investointukihakemusta varten.

– Apuna kannattaa käyttää neuvojaa, joka laskee ja suunnittelee työkseen, vaikka se tuntuisi kalliilta, tähdentää John. Ulkopuolinen henkilö voi analysoida yrityksen taloustietoja ja antaa objektiivisia neuvoja.

Tilan sukupolvenvaihdos suunniteltiin rauhassa ja ajan kanssa. Kaikki tilan osalliset, luopuva ja aloittava sukupolvi sekä jatkajan sisarukset osallistuivat keskusteluihin. Ehkä tämän ansiosta kaikki ovat löytäneet uudet roolinsa Tallbackassa.

Runa-Linn ja John Silander
Runa-Linn ja John Silanderia hymyilyttää, sillä aurinkopaneelit olivat onnistunut investointi. Tulevaisuudessa yrittäjien tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista kokonaan.
Toiminnan suunnittelu kannattaa

Investointitukihakemuksen liitteeksi vaaditaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma. Suunnitelmien ja laskelmien läpikäynti ja päivitys oli nuorten viljelijöiden mielestä kiinnostavaa. Myös neuvojien käyttäminen oli luontevaa energia- ja investointisuunnitelmia tehtäessä.

– Näimme, mitkä suunnitelmien osat olivat jo toteutuneet ja mitä tavoitteita olimme saavuttaneet, kertoo John. Tarkastus oli tervetullut toiminnan läpikäynti ja oli mukava nähdä, miten toiminta oli jo kehittynyt.

Liitteet ja laskelmat, joita vaaditaan investointitukihakemuksen liitteeksi, voivat tuntua työläiltä, mutta monet niistä ovat saatavisssa oman tilan kirjanpidosta ja verottajalta. Lisäksi ELY-keskuksen ohjeet auttavat hakemuksen tekemisessä. Investoinnin suunnittelu ja toteutus alusta loppuun vaatii suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta, siksi myös ostopalveluiden hyödyntäminen hakuprosissa voi olla paikallaan.

Energianeuvoja Fredrik Ek NSL:stä kävi läpi Tallbackan suunnitelmat ja auttoi eri ratkaisumallien arvioinnissa. Lisäksi hän antoi arvokkaita neuvoja muutosten toteuttamiseen. Uudet energiasuunnitelmat odottavat aurinkopaneelien jälkeen. Kehittäminen on jatkuvaa työtä myös perheviljelmällä.

Aurinkopaneelit keräävät energiaa puolet vuodesta. Ylimääräinen energia myydään takaisin verkkoon.
Suunnitelmista toteutukseen

Investointia suunniteltiin vuonna 2019 ja keväällä 2020 investointitukihakemus jätettiin ELY-keskukseen. Kun yrittäjät olivat saaneet myönteisen tukipäätöksen, alkoi toteutus. Yksi tärkeä tukiehto on, ettei investointia saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty. Hakemuksen jättämisen jälkeen voi aloittaa omalla riskillä. Tarvittavat luvat täytyy myös olla hakemuksen liitteinä.

– On tärkeätä valita urakoitsijat rauhassa, vaikka myyjät ovat aktiivisia, muistuttaa John.

Ennen kuin aurinkopaneelit voitiin asentaa, katto tarvitsi korjausta. Koko järjestelmän liittäminen valtakunnan verkkoon kesti myös aikansa, sillä Carunan piti tehdä muutoksia omalle puolelleen, jotta energia saatiin liikkeelle.

Syyskuun lopussa 2020 aurinkopaneelit olivat käytössä ja keräsivät energiaa lokakuulle. Huhtikuussa paneelit olivat taas käynnissä. Kesäaikaan energiaa kertyy yli oman tarpeen ja sen Tallbacka myy takaisin verkkoon. Seuraavaksi tilalla suunnitellaan energiaratkaisuja, joilla myös talviaikainen energian tarve voidaan täyttää uusiutuvalla energialla.

Teksti ja kuvat: Ammi Malkamäki