Alkutuotannon yritysten väliaikaisen tuen ehdot muuttuivat

Aihe Yleinen
Maaseudun alkutuotannon yritysten väliaikaisen tuen ehdot muuttuivat – Tukea enemmän koronasta kärsineille

Valtioneuvosto on päättänyt uudistetusta maaseudun alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta. Tukea voi nyt saada 2 000–80 000 euroa ja tukihaku on voimassa 4.11.2020-30.6.2021 välisen ajan.

Maatalouden alkutuotannon tuki on tarkoitettu alalla toimiville, Covid-19-pandemiasta suoraan kärsineille maatilayrityksille, joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai oleellisesti heikentynyt pandemian vuoksi. Alkutuotannon yritys voi olla esimerkiksi puutarha- ja erikoisviljelyyn ja/tai tuotteiden suoramyyntiin tai myyntiin ns. lyhyen jakeluketjun kautta erikoistunut yritys. Tilalla voidaan kauppakunnostaa tilan tuotteita tai myydä maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen tuotteita (pl. kalatuotteet). Yritys voi olla erikoistunut myös mehiläistalouteen ja hunajantuotantoon.

Uudet ehdot käytännössä

Käytännössä tukiehtojen muutos tarkoittaa sitä, että päätöksen jo aiemmin saaneet voivat hakea tuen täydennystä, mikäli hyväksyttävät kustannukset ovat olleet yli 12 500 € ja tukea on myönnetty 10 000 €. Uutta tukea voidaan myöntää, mikäli hyväksyttäviä kustannuksia on enemmän kuin 15 000 €. Uusien tukiehtojen mukaan rehukustannuksiin on mahdollista hakea tukea, mikäli niitä on ollut tukipäätöksessä hyväksytyllä tukijaksolla.

Koska tukeen vaadittavien minikustannusten määrä on laskenut 6 250 eurosta 2 500 euroon, voivat myös hylätyn päätöksen saaneet hakea tukea uudestaan. Kiinteät kustannukset ovat olleet tällöin 2 500–6 250 euron välillä.

Jo myönteisen tukipäätöksen saaneiden on mahdollista hakea tukea uudelle, maksimissaan kuuden kuukauden, ajanjaksolle ja uudet tuenhakijat voivat hakea tukea 16.3.2020 alkaen, maksimissaan kuuden kuukauden jaksolle.

Tukea ei myönnetä investointeihin tai tuotantopanoksiin. Tosin kulut, jotka syntyvät välttämättömien rehujen hankinnasta tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, voidaan hyväksyä. Tuen asetus mahdollistaa lisäksi sen, että yritys voi perustellusti muuttaa yritystoimintansa sisältöä, tuotantosuuntaa tai laajuutta ja se voi myös luopua tuotannosta tukikauden päättymisen jälkeen.

Muuten alkutuotannon tuen yleiset ehdot pysyivät aiempiin tukiehtoihin verrattuna samoina ja maatilayrityksiltä edellytetään, että muun yritystoiminnan liikevaihtoa tulee olla vähintään 10 000 € ja että yritystoiminnan taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid-19 –pandemian takia vuoden 2020 aikana. Yritystoiminnalla tulee olla olennainen taloudellinen merkitys tuen saajalle sekä tuen kohteena olevan yritystoiminnan tulot tulee olla erotettavissa yrityksen/maatilan muista tuloista. Lisäksi edellytetään, ettei avustuksen saaja ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen eikä yritys ole ollut vaikeuksissa jo 31.12.2019.

Maaseutuyritysten väliaikaisen tuen ehdot eivät muuttuneet

Vaikka alkutuotannon yritysten tukiehdot muuttuivat, niin maaseutuyritysten väliaikaisen tuen ehdot pysyivät ennallaan. Kiinteitä kustannuksia tässä tuessa on oltava vähintään 6 250 €, jotta minimituki 5 000 € voidaan myöntää. Maaseutuyritysten tuen maksimi on 10 000 €.

Lisätietoja:
Alkutuotannon väliaikainen tuki ja sen hakeminen Ruokaviraston sivuilta tästä linkistä »
Maaseutuyritysten väliaikainen tuki Ruokaviraston sivuilta tästä linkistä »
sekä Uudenmaan ELY-keskus
Tony Lassas, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115